SU-SP3 Semesterprojekt 3: Distribueret patientdatasystem og simuleringssystem til klinisk overvågning af fysiologisk data

John Aasted Sørensen, Bo Holst-Christensen, Roger Munck-Fairwood, Jytte Tolstrup, Marianne Pilegaard Knudsen

  Research output: Other contributionCommunication

  Abstract

  1. At planlægge videreførelsen af en prototype til et system, der hånd-terer patientkontakt før, mellem og efter indlæggelser samt ambulant behandling.

  2. At planlægge og konstruere en Matlab baseret simulator til et patient monitoreringssystem for fysiologiske parametre. Simulatoren skal sætte en kliniker i stand til, via et enkelt skærmbillede, at få overblik over de fysiologiske parametre, herunder deres maksimum, minimum middelværdi og andre parametre, estimeret fra patientdata over et specificeret tidsinterval.

  Semester: Efterår 2010
  Omfang: 5 ects
  Klasse str: 11
  Original languageDanish
  Publication date2010
  Publication statusPublished - 2010

  Cite this