Styr moniteringsstrategien med GISMOVA

Sille Lyster Larsen, Sarah Christine Boesgaard Christensen, Hans-Jørgen Albrechtsen, Martin Rygaard, Erling Nissen, Pia Jacobsen

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

1 Downloads (Pure)

Abstract

Vandforsyningens monitering af drikkevandskvalitet foretages i et begrænset antal målepunkter. Punkterne vælges typisk ud fra geografisk spredning, praktiske hensyn som fx
adgangsforhold samt lokale hensyn. DTU Miljø har udviklet en metode, der systematiserer udpegningen af gode målepunkter ved hjælp af GIS, og ledningsnetmodeller. Ledningsstrækninger med størst risiko for forurening identificeres og kortlægning af følsomme forbrugere og forbrugertæthed tydeliggør konsekvensen. Dermed opnås bedre risikostyring i forsyningen og den bedste beskyttelse af forbrugerne for den givne indsats.
Original languageDanish
JournalDanskVand
Issue number2
Pages (from-to)54-55
ISSN1602-3609
Publication statusPublished - 2015

Cite this