Styr moniteringsstrategien med GISMOVA

Sille Lyster Larsen, Sarah Christine Boesgaard Christensen, Hans-Jørgen Albrechtsen, Martin Rygaard, Erling Nissen, Pia Jacobsen

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

  1 Downloads (Pure)

  Abstract

  Vandforsyningens monitering af drikkevandskvalitet foretages i et begrænset antal målepunkter. Punkterne vælges typisk ud fra geografisk spredning, praktiske hensyn som fx
  adgangsforhold samt lokale hensyn. DTU Miljø har udviklet en metode, der systematiserer udpegningen af gode målepunkter ved hjælp af GIS, og ledningsnetmodeller. Ledningsstrækninger med størst risiko for forurening identificeres og kortlægning af følsomme forbrugere og forbrugertæthed tydeliggør konsekvensen. Dermed opnås bedre risikostyring i forsyningen og den bedste beskyttelse af forbrugerne for den givne indsats.
  Original languageDanish
  JournalDanskVand
  Issue number2
  Pages (from-to)54-55
  ISSN1602-3609
  Publication statusPublished - 2015

  Cite this