Studies of ferredoxins and dCTP deaminase:dUTPase

Signe Smedegaard Helt

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

382 Downloads (Pure)

Abstract

Ferredoxiner tilhører klassen jern-svovl proteiner, og menes at være opstået under den tidlige evolution. Arbejdet omhandler primært rekonstruktion og karakterisering af to oldgamle ferredoxiner, der tidligere er blevet udledt baseret på fylogenetisk analyse. Proteinerne udgør modelsystemer til studietaf vekselvirkninger mellem jern-svovl-klynge og protein i relation til livets oprindelse og tidlig evolution. Proteinerne har vist sig at være meget oxygenfølsomme, men arbejdet viser med tydelighed, at under oxygenfri betingelser er de stabile. Yderligere karakterisering og undersøgelser vil derfor være mulige. En anden del af arbejdet omhandler krystallisation og strukturbestemmelse af enzymet dCTP deaminase:dUTPase fra tuberkulosebakterien. Dette enzym er involveret i dannelsen af nukleotidet, dTTP, der er nødvendig for at danne DNA Idet enzymet ikke findes i mennesker, kan det betragtes som et muligt medicinsk mål i behandlingen af f.eks. tuberkulose. Ved sammenligning af strukturerne for apo-enzymet og enzym-dTTP komplekset var store forskelle synlige. dTTPs strukturelle hæmning af enzymet har givet ny indsigt i reaktionsmekanismen for de bifunktionelle dCTP deaminase:dUTPaser såvel som for de monofunktionelle dUTPaser.
Original languageEnglish
Number of pages229
Publication statusPublished - Jun 2008

Cite this