Strukturelle undersøgelser af keramiske superledere

Niels Hessel Andersen

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  96 Downloads (Pure)

  Abstract

  Højtemperatur superlederes strukturelle og superledende egenskaber er studeret eksperimentelt og med computer simuleringsteknik. Pa højtemperatur
  superlederen YBa2Cu2O6+x er iltordenen i den basale CuOx plan blevet studeret med Monte Carlo computer simulering baseret pi den såkaldte ASYNNNI model (Asymmetric Next Nearest Neighbor Interaction model), og dannelsen af specifikke domæner af de to orthorhombisk ordnede iltstrukturer, Ortho-I og Ortho-II, som funktion af iltindholdet, r, er blevet knyttet til den superledende overgangstemperatur, Tc(x), via en Minimal Model. En lignende relation er blevet etableret mellem den tidslige variation af Tc(t) og dannelsen af strukturelt ordnede iltdomæner, som følger efter bratkøling fra høje temperaturer. Tilstedeværelsen af kortrækkende orden af Ortho-II fasen er blevet verificeret ved neutrondiffraktionsstudier på en énkrystal af YBa2Cu2O6.4, og det er blevet fastlagt at graden af den strukturelle orden og den observerede værdi for den superledende overgangstemperatur: Tc = 38 Kelvin, er i overensstemmelse med forventningerne ud fra den etablerede Minimal Model. De strukturelle egenskaber af Pb2Sr2Re1-xCaxCu3O8 (Re = Y og Ho) er blevet studeret, og overgangen fra ikke-superledende til superledende materiale med stigende Ca-indhold er blevet relateret til ændringer af bindingsvalensen af kobber i de superledende CuO2 planer. Røntgendiffraktion med Euler fire-cirkel teknik og TEM (Transmission Electron Microscopy) er blevet benyttet til at identificere strukturelle defekter i epitaksielle YBa2Cu2O6+x tyndfilm deponeret på MgO (1 0 0) og SrTiO3 (1 0 0) substrater med laser ablation. De strukturelle resultater giver en forklaring på de observerede forskelle i filmenes kritiske strømtætheder, og de kan anvendes til at optimere filmproduktionsprocessen. Til fremstilling af højtemperatur superledere med veldefineret iltindhold under kontrollerede betingelser og studier af deres iltligevægtstryk og iltdiffusionsegenskaber er udviklet et computerstyret gasvolumetri udstyr og et gasblandingssystem.
  Original languageDanish
  Place of PublicationRoskilde
  PublisherRisø National Laboratory
  Number of pages18
  ISBN (Print)87-550-1838-6
  Publication statusPublished - 1993
  SeriesDenmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R
  Number649(DA)
  ISSN0106-2840

  Keywords

  • Risø-R-649
  • Risø-R-649(DA)

  Cite this

  Andersen, N. H. (1993). Strukturelle undersøgelser af keramiske superledere. Risø National Laboratory. Denmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R, No. 649(DA)