Strategiske partnerskaber – samarbejdets gennemførelse

Research output: Book/ReportReportpeer-review

4 Downloads (Pure)

Abstract

Strategiske partnerskaber er en forholdsvis ny udbuds- og samarbejdsform i byggeriet, hvor en bygherre udbyder en portefølje af opgaver over en årrække i en samlet pakke til et leveranceteam. Det længerevarende samarbejde og gentagelser i projekter og processer giver mulighed for større budgetsikkerhed, færre konflikter og bedre kvalitet til glæde for både bygherre og leveranceteam. Med de mange projekter i porteføljen forbedres processer og samarbejde over længere tid, og parterne får en tættere relation og dybere forståelse for hinanden. Der er et kæmpe potentiale og dermed et stort incitament for partnerskabet til at investere i en udvikling, som rækker ud over det enkelte projekt. Det er samtidig en samarbejdsform, der stiller store krav til alle de involverede parter om at have vilje, robusthed og kompetencerne til at indgå i tillidsbaserede relationer og udarbejde fælles forretningsmodeller og processer. Hver part skal indgå i partnerskabet med beslutningsdygtige personer samt have en ægte interesse i – og helhedsforståelse for – partnerskabets fælles behov. Etablering af et sådant samarbejde er en innovations- og forandringsproces, der indebærer en forandring i de fleste organisationer. Det kræver, at alle involverede parter tilsidesætter ensidige interesser og hurtige resultater for egen virksomhed og i stedet satser på gensidig tillid og langsigtede fordele for alle parter. Vejledningen præsenterer principper, muligheder, gode råd og faldgruber for strategiske partnerskaber baseret på erfaringerne fra igangværende og planlagte strategiske partnerskaber. Bygherrer og leveranceteam kan finde megen inspiration i erfaringerne fra de første strategiske partnerskaber, men der er ligeledes behov for at tilpasse modellen til egen forretning og kultur samt til den aktuelle markedssituation. Denne vejledning behandler det strategiske partnerskab som en samlet organisation og ser på, hvilke særlige opmærksomhedspunkter som bygherren og leveranceteamet skal have i bl.a. opstarten, porteføljestyringen og projektstyringen i samarbejdet.
Original languageEnglish
Number of pages28
Publication statusPublished - 2021

Bibliographical note

Værdibyg og REBUS vejledning

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Strategiske partnerskaber – samarbejdets gennemførelse'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this