Strategiske partnerskaber - fra idé til kontrakt

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Om de tidlige overvejelser, forberedelse, udbud og kontraktindgåelse. Vejledningen er særligt rettet mod bygherren og dennes rådgivere i de tidlige faser, men kan også give leveranceteamet et værdifuldt indblik i bygherrens overvejelser samt råd til, hvordan leveranceteamet kan forberede sig og bidrage i de tidlige faser.
Original languageEnglish
Number of pages28
Publication statusPublished - 2021

Bibliographical note

Værdibyg og REBUS vejledning.

Cite this