Strategi og undersøgelsesmetoder for karakterisering af DNAPL i moræneler

Henriette Kerrn-Jespersen, Gry Sander Janniche, Anders G. Christensen, Bernt Grosen, Torben Jørgensen, Mette Martina Broholm

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  170 Downloads (Pure)
  Original languageDanish
  JournalJordforurening.info
  Issue number1
  Pages (from-to)14-19
  Publication statusPublished - 2013

  Cite this