Strategi og undersøgelsesmetoder for karakterisering af DNAPL i moræneler

Henriette Kerrn-Jespersen, Gry Sander Janniche, Anders G. Christensen, Bernt Grosen, Torben Jørgensen, Mette Martina Broholm

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

128 Downloads (Pure)
Original languageDanish
JournalJordforurening.info
Issue number1
Pages (from-to)14-19
Publication statusPublished - 2013

Cite this