Strålingsdoser fra forurenede levnedsmidler efter uheld på et atomkraftværk

S.P. Nielsen, Mette Øhlenschlæger

  Research output: Book/ReportReport

  116 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne rapport omhandler resultater af beregnede levnedsmiddeldoser fra radioaktiv forurening efter et hypotetisk uheld på et atomkraftanlæg. Beregningerne er foretaget på baggrund af forudsætninger, som er tilstræbt repræsentative for svenske forhold. Uheldsscenariet er baseret på en hypotetisk kernenedsmeltning på et atomkraftanlæg efterfulgt af et udslip til atmosfæren af radioaktivitet svarende til 0.06% af kernens indhold af jod og cæsium for Forsmark reaktor nr. 3. Konsekvensberegningerne er udtrykt i gennemsnitlige levnedsmiddeldoser til individer i den kritiske gruppe, der opholder sig i nærzonen af kraftværket svarende til en afstand af 2 km fra udslipsstedet, og som ernærer sig, af lokalt producerede levnedsmidler. Beregningerne er foretaget for et udslipstidspunkt i vinterperioden og et i sommerperioden samt for tørvejr og regnvejr. Der er benyttet dynamiske radioøkologiske modeller, som er udviklet på baggrund af danske erfaringer med radioaktiv forurening fra stormagternes atmosfæriske kernevåbenforsøg og fra Tjernobylulykken. Udslippet er beregnet at medføre levnedsmiddeldoser i sommerhalvåret fra
  131I på ca. 200 mSv til børn og ca. 30 mSv til voksne ud fra en samlet deposition på 11 MBq 131I m-2. For 134Cs og 137Cs er levnedsmiddeldoserne beregnet til ca. 20 mSv til både børn og voksne i tilfælde af vinterudslip og ca. 160 mSv i tilfælde af sommerudslip baseret på en deposition i tørvejr på 0.5 MBq
  134Cs m-2 og 0.4 MBq 137Cs m-2. Den væsentligste årsag til den store forskel mellem vinter- og sommerudslip er, at kornprodukter er meget følsomme for
  direkte forurening om sommeren en månedstid før høst. I tilfælde af regnvejr vil
  doserne blive fordoblet i forhold til tørvejrsituationen. På baggrund af sammenligninger mellem resultater af modelberegninger og observationer af radioaktiv forurening fra global fallout fra stormagternes kernevåbenforsøg og fallout fra Tjernobyl-ulykken skønnes resultaterne i denne rapport at ville ligge inden for en faktor 3 i forhold til, hvad man ville kunne observere i tilfælde af et virkeligt uheld med de samme udslip.
  Original languageDanish
  Place of PublicationRoskilde
  PublisherRisø National Laboratory
  Number of pages29
  ISBN (Print)87-550-1722-3
  Publication statusPublished - 1991
  SeriesRisø-M
  Number2925
  ISSN0418-6435

  Keywords

  • Risø-M-2925

  Cite this