Stokastiske prognoser for afløb og real tids styring

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

2 Downloads (Pure)

Abstract

Som spin-off af SWI forskningsprojektet er nye real tids styrings systemer blevet udviklet i dele af de største kloakoplande i Danmark, nemlig i oplandet til Renseanlæg Lynetten, til Spildevandscenter Avedøre og til renseanlæg Marselisborg (DORA, Vezzaro og Grum, 2012). Disse systemer optimerer ydelsen af pumpestationer og udløb af bassiner dynamisk på sådan en måde, at overløb af spildevand bliver minimeret. Dette byder på muligheden for at overholde miljøkrav med ringere investeringsomkostninger og at gøre kloaksystemet fleksibelt i forhold til fremtidige udfordringer.
Original languageDanish
JournalEVA : Erfaringsudveksling i vandmiljøteknikken
Volume26
Issue number3
Pages (from-to)11-16
ISSN1901-3663
Publication statusPublished - 2013

Cite this