Status og potentiale for laksebestandene i Storå, Skjern Å, Varde Å og Ribe Å: Samlerapport med nøgletal for vandløbenes aktuelle bestand af lakseungfisk, bærekapacitet for ½-års laks, rekrutteringsstatus, estimeret smoltproduktion, return rate, bestandsfekunditet og ægoverlevelse indsamlet i perioden 2014-2017

Research output: Book/ReportReportCommissioned

88 Downloads (Pure)

Abstract

Størrelsen af og tilstanden (rekrutteringsstatus) for laksebestandene i de fire danske vandløb med oprindelige laksebestande blev undersøgt i perioden 2014-2017. Ribe Å blev undersøgt i 2014, Storå i 2015, Skjern Å i 2016 og Varde Å i 2017.

I denne rapport præsenteres de samlede resultater for de fire vandløb.

Bestandsstørrelsen af vilde ½-års, vilde 1 års og ældre samt udsatte laks blev beregnet ved anvendelse af en model, der kombinerer fisketætheder og habitatkvalitet. Herudover blev den potentielt maksimale bestand af ½-års laks beregnet, dels for de dele af vandløbet hvor laksene aktuelt var udbredt, dels for hele vandløbssystemet. Storåen nedstrøms vandkraftsøen ved Holstebro havde den største bestand af ½-års laks (207.200) efterfulgt af Skjern Å (192.500), Ribe Å (121.200), Varde Å (93.100) og Storåen opstrøms Vandkraftsøen ved Holstebro (18.600). Det største potentiale for hele vandløbssystemet fandtes i Ribe Å (971.900) efterfulgt af Skjern Å (716.700), Varde Å (425.600), Storå opstrøms Vandkraftsøen (398.800) og Storå nedstrøms Vandkraftsøen (322.700).

Baseret på den aktuelle bestand af vilde ½-års laks og den potentielt maksimalt mulige bestand af disse, er bestandenes rekrutteringsstatus (RS = aktuel bestand / potentielt maksimale bestand) beregnet. Den bedste rekrutteringsstatus blev fundet i Storåen nedstrøms Vandkraftsøen med 72,2% inden for laksenes aktuelle udbredelsesområde hhv. 64,2% for hele vandløbet. De tilsvarende værdier for de øvrige vandløb var Ribe Å: 33,1% hhv. 12,5%, Varde Å: 50,1% hhv. 21,9%, Skjern Å: 28,7% hhv. 18,5%, Storå opstrøms Vandkraftsøen: 13,0% hhv. 4,7%.

Baseret på det estimerede antal smolt, der har startet udvandringen fra åen og opgørelse af den aktuelle opgang af voksne laks, blev der beregnet estimater for den andel af de udvandrede smolt der vendte tilbage til vandløbet (return rate) efter opvækst i havet, dels for hele opgangen samlet og herudover aldersmæssigt opdelt for laks med flere havår (MSW) og for Grilse (ét havår). For vilde laks (MSW og Grilse kombineret) varierer estimaterne mellem 1,5% og 7,8%. Estimaterne for vilde Grilse ligger mellem 2,2% og 11,7% og for vilde MSW mellem 1,1% og 6,5%. For udsatte laks varierer estimaterne mellem 3,3% og 16,9%.

Antallet af gydte æg året før opgørelse af bestandene blev beregnet til mellem 1,1 mio. stk. i Storå opstrøms Vandkraftsøen til 21,3 mio. i Skjern Å. Overlevelsen fra æg frem til ½-års var bedst i den nedre del af Storå (4,6%) efterfulgt af Ribe Å (3,6%), øvre del af Storå (1,8%), Skjern Å (0,9%) og Varde Å (0,5%).
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherDTU Aqua
Number of pages31
ISBN (Electronic)978-87-7481-377-4
Publication statusPublished - 2024
SeriesDTU Aqua-rapport
Volume443-2024
ISSN1395-8216

Cite this