Statistical Signal Processing in Humanitarian Mine Clerance Systems

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

69 Downloads (Pure)

Abstract

Denne artikel beskriver kortfattet metoder og resultater relateret til clutterreduktion (clutter: uønskede reflekterede signaler) i jordradar- (eng. ground penetrating radar, GPR) signaler vha. statistiske signalbehandlingsmetoder baseret på Independent Component Analysis (ICA). Formålet ved denne form for clutterreduktion er at dekomponere GPR signaler i clutter og clutterreducerede underrum. Ved kun at anvende de clutterreducerede underrum kan man reducere clutter i GPR signaler. Metoderne giver gode resultater ved detektering af landminer.
Original languageEnglish
JournalDSP Tidende
Issue number13
Pages (from-to)1-
Publication statusPublished - 2002

Cite this