Statistical methods for history matching

Kent Johansen

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

3151 Downloads (Pure)

Abstract

Denne afhandling beskriver statistiske metoder til history matching af olieproduktion. History matching er en vigtig del af driften af et oliefelt og er ofte forbundet med problemer relateret til kompleksiteten af reservoiret og selve størrelsen af reservoirsimuleringsmodellen. Begrebet history matching dækker over arbejdsprocessen, hvor de fysiske parametre i en reservoirsimuleringsmodel bliver justeret således, at en simulering af olieproduktionen stemmer overens med egentlige målte produktionsdata. Mange history matching metoder er baseret på et geostatistisk fundament, hvilket også gør sig gældende for de to stokastiske metoder omhandlet i denne afhandling. Derfor er en solid viden om geostatistik en forudsætning for at forstå disse metoder. En anden vigtig del af history matching er reservoir simulering. Den matematiske baggrund for strømning af fluider i porøse medier præsenteres sammen med en mere detaljeret gennemgang af den numeriske løsning af de diskretiserede ligninger. En ny reservoirsimulator BOSS (Black Oil System Simulator) er udviklet for reservoirsimulering og kombinering med history matching metode. Både deterministiske metoder og den foreslåede hybrid metode fordrer en effektiv beregning af afledte af produktionsdata med hensyn til parametre i det diskretiserede grid, såsom permeaabilitet. Den del af afhandlingen, som omhandler metoder til history matching, er delt ind i fire kapitler, som hver især omhandler en specifik metode. I det sidste kapitel introduceres og diskuteres en nyskabende metode som kombinerer en eksisterende geostatistisk metode med gradient information. Arbejdet har resulteret i en omfattende beskrivelse af eksisterende teknikker og har desuden resulteret i udviklingen af en nyskabende metode, som kombinerer gradient information med en stokastisk history matching metode. Den foreslåede metode forsøger at forbedre konvergensen af traditionel probability perturbation ved at inkludere kvalitativ gradient information.
Original languageEnglish
PublisherFRYDENBERG A/S
Number of pages198
ISBN (Print)978-87-91435-75-7
Publication statusPublished - May 2008

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Statistical methods for history matching'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this