Stationsåbningsprojektet: Analyse af effekter af åbning af station i Stilling og i Laurbjerg

Henrik Sylvan, Hjalmar Christiansen, Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Allan Steen Hansen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  555 Downloads (Pure)

  Abstract

  Nærværende rapport indeholder en analyse af de efterspørgsels- og kapacitetsmæssige effekter af at åbne to nye stationer på den østjyske hovedstrækning. Analysen ser specifikt på stationsmuligheder for Stilling og Laurbjerg beliggende syd henholdsvis nord for Aarhus. Som et mindre tiltag – når der nu ligger en jernbane i forvejen – er det spørgsmålet, hvorvidt den samlede kollektive trafik kan forbedres og forøges ved at åbne/genåbne de pågældende stationer. Udgangspunktet er, at der i forvejen kører tog på jernbanestrækningen gennem de pågældende byer. Det kan derfor være naturligt at overveje nytten af, om der i køreplanen er plads til at togene kunne standse og begynde at betjene byerne, såfremt perroner og udformning af en simpel station etableres. Det er ikke umiddelbart enkelt at vurdere, om et bysamfund har en tilstrækkelig stor størrelse til at opnå togbetjening og om transportbehov, rejsemønstre og den konkrete geografi egner sig til en skinnebåren trafikløsning. Succesgraden målt i antallet af passagerer, der kan forventes på en given station, er afhængig af betjeningsgraden, dvs. at frekvensen på togafgangene skal være tilstrækkelig høj for at det nye transporttilbud slår igennem markedsmæssigt og vil kunne udgøre et konkurrencedygtigt tilbud. Togene skal også kunne præstere en tilstrækkelig høj hastighed med attraktive køretider i de relevante rejserelationer, hvor toget bliver et hurtigt alternativ på ture mellem bolig og uddannelsessteder, arbejdspladser, indkøbsmuligheder, kulturinstitutioner osv. Imidlertid er der indbygget et dilemma. Nytten for lokalsamfundet – herunder sandsynligheden for at det pågældende byområde vil tage den nye kollektive trafikløsning til sig – skal vejes op i forhold til regionale og nationale fordele og ulemper. En forbedret eller helt ny togbetjening vil som hovedregel altid medføre lokale, positive effekter på forskellig vis. Tilgængeligheden til de pågældende byer vil vokse og en mulighed for vækst i den grønne mobilitet vil være til stede. På trods af disse fordele kan det vise sig, at det samlede kollektive trafikudbud bliver mindre optimalt. I forlængelse af den trafikpolitiske aftale af 22. maj 2015 blev det besluttet at igangsætte et analysearbejde med detaljerede beregninger af effekten af at åbne stationer i Stilling og Laurbjerg. På basis af Landstrafikmodellen og med opstilling af en tænkelig køreplan med et rimeligt serviceniveau mm. foreligger der med denne rapport en række data og konklusioner, der peger ind på om det er en god idé eller ej at åbne de pågældende stationer.
  Original languageDanish
  PublisherDTU Transport
  Number of pages31
  Publication statusPublished - 2017

  Cite this