Sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) spreder sig på bekostning af hjemmehørende danske arter

Aage Kristian Olsen Alstrup, Last Fast Jensen, Jon Christian Svendsen

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) er en meget invasiv fiskeart fra sortehavsområdet, som første gang blev konstateret i danske farvande i 2008. Den er under voldsom vækst i østersøområdet, hvor den udgør en trussel mod hjemmehørende fiskearter og rejefiskeriet. Den kan også potentielt give problemer for muslingefiskeriet i Limfjorden og laksebestandene i vandløbene langs Vesterhavet, hvis den kan sprede sig dertil.
Original languageDanish
JournalHabitat
Issue number14
Pages (from-to)6-11
Publication statusPublished - 2017

Cite this