Sorption og diffusion af glyphosat i moræneler

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

Abstract

Glyphosat er det aktive stof i blandt andet ukrudtbekæmpelsesmidlet Roundup. Ved transport i sprækket moræneler retarderes stoffer ved diffusion og sorption til matrix. I dette projekt undersøges sorption og diffusion af glyphosat i moræneler i vandig opslemning. Diffusion ind i morænelermatrix resulterede imidlertid i en sorption, der var betydeligt mindre end forventet på baggrund af sorptionsforsøgene, muligvis på grund af reduceret tilgængelighed af sorptionspladser. Dette indikerer, at massetabet fra sprækker til matrix ved diffusion er mindre end forventet. Dette medfører øget risiko for transport til og dermed forurening med glyphosat i grundvandsakviferer under aflejringer af opsprækket moræneler.
Original languageDanish
Title of host publicationVintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 5-6 marts
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherATV-fonden for Jord og Grundvand
Publication date2002
Pages539-548
Publication statusPublished - 2002
EventVintermøde om jord- og grundvandsforurening 2002 - Vingstedcentret, Bredsten, Denmark
Duration: 5 Mar 20026 Mar 2002

Seminar

SeminarVintermøde om jord- og grundvandsforurening 2002
LocationVingstedcentret
CountryDenmark
CityBredsten
Period05/03/200206/03/2002

Cite this