Sorption af chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter i moræneler

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

224 Downloads (Pure)

Abstract

Et nyt empirisk formeludtryk for beregning af sorption af chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter til moræneler ud fra Kow (og evt. organisk kulstof) er bestemt på basis af bestemmelse af sorptionen til moræneler fra 3 danske lokaliteter (Lu et al. 2011). Det anbefales at anvende denne nye formel i stedet for eksisterende korrelationsformler.
Original languageDanish
JournalJordforurening.info
Issue number3
Pages (from-to)2-5
Publication statusPublished - 2011

Cite this