Snabelklove hos danske rådyr

Mette Sif Hansen, Lene Elisabeth Buelund, Elisabeth Holm, Gitte Larsen, Dorte Hald Nielsen, Tim Kåre Jensen, Mariann Chriél

  Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

  1257 Downloads (Pure)

  Abstract

  Snabelklove er en lidelse hos rådyr som medfører at klovene bliver meget lange. I nogle tilfælde er både bi- og hovedklove forvoksede. På grund af de deforme klove ændres dyrets benstilling, hvilket hos andre dyrearter er forbundet med lange smertevoldende forløb – og det må formodes også at være tilfældet for rådyr. Årsagen hos rådyr er ukendt, men i jægerkredse har der været spekuleret i misdannelser eller hormonforstyrrelser eller for lidt slid af klovene på grund af jordbundsforholdene.

  Formålet med denne undersøgelser er at fastlægge om laminitis (også kaldet forfangenhed) er den del af det kompleks af fodringsbetingende lidelser, der kan ses hos rådyr efter bratte foderskift. Hvis det viser sig at bratte foderskift kan relateres til fund af snabelklove skal resultatet anvendes til at fremme sundhedstilstanden i den danske rådyrpopulation ved at vejlede/rådgive jægere om risici ved fodring i naturen.

  Hos danske rådyr med og uden snabelklove er der fundet kroniske laminitisforandringer i form af konkav klovform, divergerende klovfurer, rotation af klovbenet og uregelmæssige læderhudslameller. På grund af forandringernes kroniske stadie er det ikke muligt at identificere årsagen til tilstanden, men en fodrings-relateret ætiologi kan ikke afvises.
  Den hyppige forekomst af klovbensrotation - også i klove der visuelt blev vurderet som normale – bør give mistanke om hyppige episoder med en udløsende faktor, da forandringer forenelig med laminitis er almindelig forekommende blandt danske rådyr. Dyr med snabelklove vil have stærkt nedsat velfærd som følge af smerte ved bevægelse, hvorfor der skal udvises forsigtighed ved fodring af vildtet, samt sikres bortskydning af dyr med snabelklove.
  Resultaterne blive præsenteret i bl.a. Danmarks Jægerforbunds medlemsblad ”Jægerne” og en publikation til et internationalt tidsskrift.
  Original languageEnglish
  Publication statusPublished - 2014

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Snabelklove hos danske rådyr'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this