Slut rapport for STALPK

Ingemar Svensson, Niels Tiedje, Rasmus Kirkegaard Sørensen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  Abstract

  Inom ramen för den Nordiska samarbetsorganisationen STÖPFORSK har genomförts projektet ”STALPK – Tunnväggigt Al-gjutgods. Kortare ledtider vid framställning av tunnväggigt aluminiumpress- och kokillgjutgods med kundanpassade egenskaper”. Vid genomförandet har projektet varit uppdelat i följande två delar: A Kortare ledtider - Rapid Tooling B Förbättrade materialegenskaper Här föreliggande rapport avser delprojekt A. I projektet har två nya tekniker för snabb verktygstillverkning vidareutvecklats och testats. Sen ena metoden MST-metoden baseras på indirekt tillverkning av verktyget genom att en metallslurry vid rumstemperatur gjuts över en modell. Slurryn består av olika metallpulver, stålpulver och pulver av en kopparlegering. Bindning va metallpulvret och därigenom hållfasthet erhålls genom sintring i en inert atmosfär. Den andra metoden, MST-metoden, baseras på en kombination av sprayformning och precisionsgjutning i keramiska formar. Båda teknikerna har provats. Försök har gjorts med verktyg tillverkade med MST-metoden vid såväl statisk kokillgjutning som vid lågtryckskokillgjutning och pressgjutning. Verktyg tillverkat med PSF-metoden har testats dels som ett smidesverktyg, dels vid pressgjutning. Intressanta och för framtiden lovande resultat har erhållits med både MST- och PSF-verktyg. Vid exempelvis försöken med MST-verktygen vid statisk kokillgjutning och vid lågtryckskokillgjutning kunde inget signifikant slitage noteras efter gjutning av ca 100 detaljer. Vid försök med PSF-verktyg vid smidning uppnåddes längre verktygslivslängd än vid verktyg med normala verktygsinsatser. Gjutsimuleringsförsök har gjorts med verktyg tillverkade med MST-metoden. Aktuellt gjutstycke vare ett aluminiumhjul. Simuleringarna visade bl a att det med stor sannolikhet skulle vara gynnsamt att temperera verktyget med varm olja som strömmar genom kylkanaler i närheten av formhålighetens överyta.
  Original languageDanish
  Number of pages22
  Publication statusPublished - 2004

  Cite this