Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet.

Laura Storm Henriksen, Thorsten Piontkowitz, Anne Villadsgaard, Bertram Tobias Hacke, Carlo Sørensen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearchpeer-review

156 Downloads (Pure)

Abstract

Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målrettet administration. Kystdirektoratet har derfor udarbejdet et samlet administrationsgrundlag for søterritoriet, der omfatter anlæg og aktiviteter, som befinder sig inden for Kystdirektoratets forvaltningsområde,heriblandt erhvervsaktiviteter (tanganlæg, søfly), infrastruktur (lystbådehavne, uddybning af sejlrender) og rekreative anlæg (strandparker, kabelbaner, husbåde, shelters). Administrationsgrundlaget skal skabe rammerne for en helhedsorienteret tilgang til administrationen af søterritoriet. Administrationsgrundlaget skal skabe større balance og reducere potentielle konflikter mellem miljøhensyn og økonomiske mål. En bæredygtig anvendelse af søterritoriet indebærer en balanceret vægtning af økonomiske, miljømæssige og sociale forhold.Oplægget vil præsentere formålet og opbygningen af administrationsgrundlaget. Der vil blive set på de overordnede principper og vurderingskriterier der anvendes i forvaltningen af havet. Ligeledes vil der blive præsenteret den konkrete anvendelse af administrationsgrundlaget på udvalgte aktiviteter og projekter.
Original languageDanish
Title of host publicationProgram og præsentationer
Number of pages1
Publication date2015
Pages33
Publication statusPublished - 2015
Event18. Danske Havforskermøde - Copenhagen, Denmark
Duration: 28 Jan 201530 Jan 2015
http://havforsk2015.geus.dk/org_uk/main.html

Conference

Conference18. Danske Havforskermøde
Country/TerritoryDenmark
CityCopenhagen
Period28/01/201530/01/2015
Internet address

Cite this