Skelnen mellem pesticidkilder: Miljøprojekt nr. 1502, 2013

Nina Tuxen, Sandra Roost, Julie Laurberg Lund Kofoed, Angeliki Aisopou, Philip John Binning, Julie Claire Claudia Chambon, Poul Løgstrup Bjerg, Lærke Thorling, Walter Brüsch, Kim Esbensen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  293 Downloads (Pure)

  Abstract

  Pesticidfund i grundvandet kan stamme fra fladekilder eller punktkilder, hvilket har stor betydning for hvilke handlemuligheder, der kan være relevante samt hvilke myndigheder der kan handle. Formålet med dette projekt har været at udvikle/identificere metoder, som kan gøre det muligt at skelne mellem, hvorvidt et fund af pesticider i grundvandet skyldes en flade- eller punktkilde.

  Projektet bygger på fire delprojekter. Delprojekt 1 handler om salg og anvendelse af herbicider i Danmark. Delprojekt 2 handler om statistisk analyse af pesticidfund i forskellige datasæt. I delprojekt 3 er der udført modellering af hvordan en pesticidforurening kan spredes i jord og grundvand. Delprojekt 4 handler om karaktertræk ved kendte pesticidpunkkilder.

  Projektet har udpeget forskellige indikatorer, som kan anvendes i vurderingen af, hvilken kildetype, der er årsag til et pesticidfund og giver eksempler på indikatorernes anvendelse.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn K
  PublisherMiljøstyrelsen
  Number of pages316
  ISBN (Electronic)978-87-93026-43-8
  Publication statusPublished - 2013

  Cite this