Seneste udvikling antibiotikaforbruget til dyr i Danmark

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Det samlede veterinære antibiotikaforbrug steg 1,2% fra 114,1 tons i 2005 til 116,2 tons i 2006 som følge af et øget forbrug især i akvakultur, men også til kalkuner og mink. I første halvår 2007 sås yderligere en stigning på 9% (fra 57,1 tons i 1. halvår 2006 til 62,3 tons), hovedsagelig drevet af stigende forbrug til svin. Forbruget til svin udgør 80% af det samlede veterinære forbrug, hvorfor ændringer i forbruget har stor effekt på det samlede veterinære forbrug.
Original languageEnglish
JournalDansk Veterinærtidsskrift
Volume91
Issue number3
Pages (from-to)10 - 14
ISSN1600-2032
Publication statusPublished - 2008

Cite this