Semesterprojekt 3: Distribueret patientdatasystem og simuleringssystem til klinisk overvågning af fysiologisk data

John Aasted Sørensen, Bo Holst-Christensen, Jytte Tolstrup Jensen, Marianne Pilegaard Knudsen

Research output: Other contributionCommunication

Abstract

Projektet er opdelt i følgende to mål:

1.At planlægge videreførelsen af en prototype til et system, der hånd-terer patientkontakt før, mellem og efter indlæggelser samt ambulant behandling.
2.At planlægge og konstruere en Matlab baseret simulator til et patient monitoreringssystem for fysiologiske parametre. Simulatoren skal sætte en kliniker i stand til, via et enkelt skærmbillede, at få overblik over de fysiologiske parametre, herunder deres maksimum, minimum middelværdi og andre parametre, estimeret fra patientdata over et specificeret tidsinterval.

Projekt med gruppevis projektvejledning.

Projektorienteret kursusforløb.

Semester: E2011
Omfang: 5 ects
Original languageDanish
Publication date2011
Publication statusPublished - 2011

Cite this