Semesterprojekt 3: Distribueret patientdatasystem og simuleringssystem til klinisk overvågning af fysiologisk data

John Aasted Sørensen, Bo Holst-Christensen, Jytte Tolstrup Jensen, Marianne Pilegaard Knudsen

  Research output: Other contributionCommunication

  Abstract

  Projektet er opdelt i følgende to mål:

  1.At planlægge videreførelsen af en prototype til et system, der hånd-terer patientkontakt før, mellem og efter indlæggelser samt ambulant behandling.
  2.At planlægge og konstruere en Matlab baseret simulator til et patient monitoreringssystem for fysiologiske parametre. Simulatoren skal sætte en kliniker i stand til, via et enkelt skærmbillede, at få overblik over de fysiologiske parametre, herunder deres maksimum, minimum middelværdi og andre parametre, estimeret fra patientdata over et specificeret tidsinterval.

  Projekt med gruppevis projektvejledning.

  Projektorienteret kursusforløb.

  Semester: E2011
  Omfang: 5 ects
  Original languageDanish
  Publication date2011
  Publication statusPublished - 2011

  Cite this