Selen og vitamin E til svin

H. E. Nielsen, V. Danielsen, Gunnar Gissel Nielsen, M. G. Simesen, W. Hjarde, T. Leth

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Der er store variationer i selenindholdet i fodermidler til svin. Indholdet afhænger i høj grad af dyrkningsforholdene. Langt det meste danskavlede korn har et lavt selenindhold. Der er også betydelige variationer i selenindholdet i sojaskrå. Bruges det danske korn sammen med selenfattigt sojaskrå, kan der let opstå selenmangel. Vitamin E kan i nogen grad erstatte selen, men kun indenfor visse grænser. De senere års erfaringer har tydeligt vist, at der ofte opstår selenmangel, selvom der findes rigeligt E-vitamin i foderet. Resultaterne fra dette forsøg tyder på, at en nedsættelse af selenindholdet i færdige foderblandinger fra ca. 0,06 ppm til ca. 0,03 ppm sænker grisenes selenstatus til et niveau, hvor man kan forvente mangelsymptomer. Da man næppe under danske forhold kommer ud for høje selenkoncentrationer i fodermidlerne, kan det anbefales at sætte 0,05-0,1 ppmselen til alle svinefoderblandinger.
  Original languageDanish
  JournalStatens Husdyrbrugsforsøg Meddelelse
  Volume43
  Pages (from-to)4
  Publication statusPublished - 1975

  Cite this