Selen og vitamin E til søer og pattegrise

H. E. Nielsen, V. Danielsen, M. G. Simesen, A. Basse, Gunnar Gissel Nielsen, W. Hjarde, T. Leth

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  Abstract

  Formålet med dette forsøg var at undersøge virkningen af foderets selen- og vitamin E indhold på søernes frugtbarhed og pattegrisenes levedygtighed og vækst. Endvidere at undersøge koncentrationen af selen (Se) og vitamin E i råmælk, somælk og blod i relation til foderet. Der forekom enkelte dødsfald blandt grisene, som kunne sættes i forbindelse med enten lavt Se-indhold eller lavt vitamin E indhold i foderet. Der blev desuden konstateret flere brunst- og drægtighedsproblemer hos søer, derfik foder med det lave indhold af vitamin E end hos søer i de andre grupper. En forøgelse af Se-indholdet fra 30 til 60 µg pr. kg foder gav en fordobling af indholdet i råmælk og i somælk. En forøgelse af vitamin E indholdet i foderet fra ca. 20 mg til ca. 45 mg pr. kg foder gav 4 gange forøgelse i råmælk og somælk. Der blev konstateret tilsvarende virkninger af Se og vitamin E i foderet på indholdet i blodet.
  Original languageDanish
  JournalDenmark. Statens Husdyrbrugsforsoeg. Meddelelse
  Issue number156
  Pages (from-to)1-4
  ISSN0106-8857
  Publication statusPublished - 1977

  Cite this