Sdr. Vium – et vestjysk sogn med to storhedstider i det 20. århundrede.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

33 Downloads (Pure)

Abstract

Sdr. Vium er et sogn beliggende i den sydlige ende af det tidligere Ringkøbing Amt og Hardsyssel. Min mormor og morfar flyttede til landsbyen i 1913 og etablerede tømrer- og snedkerforretning, som blev videreført af min far. Jeg blev født i landsbyen i 1953 og boede der, indtil jeg blev student fra Vestjysk Gymnasium Tarm i 1972. Sdr. Vium er kendetegnet ved at have haft to storhedstider i det forrige århundrede. Den første storhedstid startede med etablering af jernbanen fra Nr. Nebel til Tarm i 1913 med station i Sdr. Vium. Samtidig blev der etableret en række forretninger, og andelsbevægelsen gjorde sit indtog med etablering af bl.a. brugsforening og mejeri. Jernbanen blev nedlagt i 1940 og markerede sammen med krisen i 1930’erne endegyldigt afslutningen på den første storhedstid.

I 1960’erne oplevede vi i Danmark en stærk afvandring fra land til by på grund af mekaniseringen af landbruget og den samtidige kraftige udvikling af industri og byggeaktivitet i byerne. Det førte også til, at mange flyttede fra landsbyer, som jo i høj grad levede af at servicere landbruget. I Sdr. Vium gik det modsat. Sognet fik i sidste halvdel af 1950’erne og op gennem 1960’erne sin anden storhedstid i det 20.
århundrede med stærk vækst i befolkningstal og aktiviteter. Dette var foranlediget af, at den sidste større opdyrkning af hede i Danmark fandt sted i 1950’erne med opdyrkningen af Østerheden og Tingheden
i Sdr. Vium. Det medførte en tilflytning af mange unge familier og dermed bl.a. stærkt stigende elevtal i Sdr. Vium Skole. Skolen og Brugsen blev udvidet ad flere omgange, og der skete generelt en stærk
udvikling af både økonomiske og kulturelle aktiviteter i landsbyen og sognet.

I denne artikel vil jeg behandle begge disse storhedstider med udgangspunkt i lokalhistoriske kilder og for den anden storhedstid tillige baseret på egne erindringer fra min opvækst. Som baggrund vil jeg kort omtale sognets historie før 1900 og geografien. Endvidere omtales kort situationen under anden verdenskrig og hedens opdyrkning. Afslutningsvis trækkes nogle tråde fra den efterfølgende udvikling op til nutiden.
Original languageEnglish
Title of host publicationHardsyssel Årbog 2021
Number of pages25
PublisherHardsyssel Historisk Samfund af 1905
Publication date2021
Pages5-29
Publication statusPublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Sdr. Vium – et vestjysk sogn med to storhedstider i det 20. århundrede.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this