Scenarieberegninger vedrørende sænkede aldersgrænser for knallert 45 og lille motorcykel: Delnotat I

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  123 Downloads (Pure)

  Abstract

  I forbindelse med politiske overvejelser vedrørende en sænkelse af aldersgrænsen for kørekort til knallert 45 (til 16 år) og lille motorcykel (til 17 år), har Transport DTU/DTU Management Engineering gennemført et projekt med det formål at tilvejebringe et videngrundlag til vurdering af trafiksikkerhedsmæssige og mobilitetsmæssige konsekvenser af en sådan ændring.

  Projektet er gennemført for Transport- Bygnings og Boligministeriet. I forbindelse med projektet har der været nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra følgende organisationer: Transport-, Bygnings og Boligministeriet, Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, Justitsministeriet og Rigspolitiet. Projektet er gennemført i 2018.

  Projektet har omfattet en række delundersøgelser, der afrapporteres i selvstændige delnotater. Dette notat indeholder en kortfattet sammenfatning af udvalgte relevante delresultater fra de øvrige delundersøgelser. Sammenfatningen har karakter af en scenarieberegning for den trafiksikkerhedsmæssige og mobilitetsmæssige effekt af en sænkelse af aldersgrænsen for kørekort til knallert 45 og lille motorcykel.
  Original languageDanish
  Place of PublicationLyngby, Denmark
  PublisherTechnical University of Denmark
  Number of pages21
  Publication statusPublished - 2018

  Cite this