Sanitary survey rapport 6: Visby, Vildsund og Thisted

Martin Mørk Larsen, Hans Henrik Jakobsen, Cordula Göke, Niels Bohse Hendriksen, Jonas Koefoed Rømer, Christian Mohn, Annette Nygaard Jensen, Anna Charlotte Schultz

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

161 Downloads (Pure)

Abstract

Denne sanitary survey vurderer de potentielle mikrobiologiske forureningskilder, der kan have betydning for muslingeproduktionen i området nordvest for Mors: Visby-Vildsund–Thisted, som er underopdelt i otte produktionsområder, der er vurderet hver for sig. Bakterien E. coli er anvendt som indikator for mikrobiologisk forurening. I en række appendikser er potentielle kilder til mikrobiologisk forurening beskrevet samt muligheden for spredning eller nedbrydning af eventuel forurening ud fra de fysiske forhold i området. Hvert appendiks afsluttes med en kort konklusion. Datagrundlaget anvendt i rapporten er offentligt tilgængelige data og omfatter statistiske kilder for husdyr, landbrug, datakilder fra tilgrænsende kommuner samt data fra muslingefiskeriets egenkontrol og myndighedernes verifikation af denne. Det konkluderes i rapporten, at datasættet for E. coli-forekomster i muslinger m.m. i perioden 2008-2017 afspejler en ujævn fordeling af prøveudtagninger fra de forskellige produktionsområder i området Visby, Vilsund og Thisted. Således opnår kun to af produktionsområderne permanent klassificering, mens de øvrige enten har for få data eller ikke har været aktive inden for det seneste år (2017). Resultaterne fra dataopgørelsen er dog generelt karakteriseret ved få forekomster af E. coli med relativt få påvisninger i kritiske koncentrationer. Rapporten indeholder forslag til en prøvetagningsplan, som tager udgangspunkt i EU’s retningslinjer for monitorering af mikrobiologisk forurening af muslinger m.m.
Original languageDanish
Place of PublicationAarhus, Denmark
PublisherAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Volume119
Number of pages110
ISBN (Print)978-87-7156-337-5
Publication statusPublished - 2018

Keywords

  • Sanitary survey
  • Mikrobiologisk forurening
  • Muslinger
  • Toskallede bløddyr
  • E. coli
  • Fiskeri
  • Visby
  • Vildsund
  • Thisted

Cite this