Sanitary survey rapport 4: Lillebælt og det Sydfynske Øhav

Martin Mørk Larsen, Hans Henrik Jakobsen, Cordula Göke, Niels Bohse Hendriksen, Jonas Koefoed Rømer, Christian Mohn, Anna Charlotte Schultz

Research output: Book/ReportReportResearch

283 Downloads (Pure)

Abstract

Denne sanitary survey vurderer de potentielle mikrobiologiske forureningskilder, der kan have betydning for muslingeproduktionen i Lillebælt og det Sydfynske Øhav. Lillebælt og det Sydfynske Øhav er underopdelt i 11 produktionsområder, der er vurderet hver for sig. Bakterien E. coli er anvendt som indikator for mikrobiologisk forurening. I en række appendikser er der beskrevet potentielle kilder til mikrobiologisk forurening og muligheden for spredning eller nedbrydning af eventuel forurening ud fra de fysiske forhold i området. Hvert appendiks afsluttes med en kort konklusion. Datagrundlaget for rapporten er offentligt tilgængelige data og omfatter statistiske kilder for husdyr, landbrug, datakilder fra tilgrænsende kommuner samt data fra muslingefiskeriets egenkontrol og myndighedernes verifikation af denne. Det konkluderes i rapporten, at Lillebælt og det Sydfynske Øhav generelt er karakteriseret ved lave forekomster af E. coli med relativt få observationer af E. coli i kritiske koncentrationer, men de fleste produktionsområder har dog for få prøvetagninger til at opnå en permanent klassificering. Rapporten indeholder forslag til en prøvetagningsplan, som tager udgangspunkt i EU’s retningslinjer for monitorering af mikrobiologisk forurening af muslinger m.m.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Number of pages156
ISBN (Print)978-87-7156-291-0
Publication statusPublished - 2017
SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. DCE Technical report
ISSN2244-999X

Cite this