Sanitary survey rapport 3: Venø Bugt, Kås og Salling

Martin Mørk Larsen, Hans Henrik Jakobsen, Cordula Göke, Niels Bohse Hendriksen, Jonas Koefoed Rømer, Christian Mohn, Anna Charlotte Schultz

Research output: Book/ReportReportResearch

88 Downloads (Pure)

Abstract

Denne sanitary survey vurderer de potentielle mikrobiologiske forureningskilder, der kan have betydning for muslingeproduktionen i Venø Bugt, Venø Sund, Kås Bredning, Salling Sund, Lysen Bredning, Dråby Vig og Fur Sund (produktionsområderne 5-9 og 12-15). Det undersøgte område er underopdelt i en række produktionsområder, der er vurderet hver for sig. Bakterien E. coli er anvendt som indikator for mikrobiologisk forurening. I en række appendikser er der beskrevet potentielle kilder til mikrobiologisk forurening og muligheden for spredning eller nedbrydning af eventuel forurening ud fra de fysiske forhold i området. Hvert appendiks afsluttes med en kort konklusion. Datagrundlaget for rapporten er offentligt tilgængelige data og omfatter statistiske kilder for spildevand, husdyr og landbrug m.m. i tilgrænsende kommuner samt muslingefiskeriets egenkontrol og myndighedernes verifikation af denne. Det konkluderes i rapporten, at det undersøgte område generelt er karakteriseret ved lave forekomster af E. coli, med kun få observationer af E. coli i kritiske koncentrationer. Rapporten indeholder forslag til en prøvetagningsplan, som tager udgangspunkt i EU’s retningslinjer for overvågning af mikrobiologisk forurening af muslinger m.m
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Number of pages142
Publication statusPublished - 2017
SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. DCE Technical report
ISSN2244-999X

Cite this