Sanitary survey 19: Visby-Vildsund-Thisted

Louise Feld, Hans Henrik Jakobsen, Cordula Göke, Niels Bohse Hendriksen, Lea Ellegaard-Jensen, Annette Nygaard Jensen

Research output: Book/ReportReportCommissioned

40 Downloads (Pure)

Abstract

Denne sanitary survey vurderer de potentielle mikrobiologiske forureningskilder, der kan have betydning for muslingeproduktionen i området Visby-Vildsund-Thisted, som er underopdelt i otte produktionsområder (P23, P24, P25, P26, P27, P28, P30 og P32, der inkluderer Mors Vest, Nees Sund, Visby Bredning, Dragstrup Vig, Vilsund, Thisted Bredning Vest, Thisted Bredning Sydøst og Feggesund/Hovsør Havn, beliggende i Limfjorden i området vest for Mors.

Samlet set viste datasættet for de analyserede prøver en generelt god mikrobiologisk hygiejne, med et lavt niveau af E. coli i de fem produktionsområder (P25, P26, P27, P28 og P30), hvor der har været aktivt muslingefiskeri gennem den seneste 10-års periode. Blåmuslinger har udgjort de største landinger fra området, men også hjertemuslinger har udgjort en betydelig del af fiskeriet. Af de 349 prøver udtaget for hele området indeholdt 341 (98 %) prøver E. coli i A-niveau (≤ 230 MPN E. coli/100 g). Fordelingen af prøver i A-niveau mellem produktionsområder var fra 91% til 100 %. I de mest aktive områder P25 og P30 var 98% af alle analyserede prøver i A-niveau, og disse områder foreslås tildeling af A-klassificering. For alle de øvrige områder blev der udtaget et utilstrækkeligt antal prøver til at opnå mikrobiologisk klassificering (U).
Original languageDanish
PublisherAarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy
Number of pages76
ISBN (Print)978-87-7156-816-5
Commissioning bodyMinistry of Environment and Food of Denmark
Publication statusPublished - 2023
SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. DCE Technical report
Number290
ISSN2244-999X

Keywords

  • Sanitary survey
  • Mikrobiologisk forurening
  • Muslinger
  • Toskallede bløddyr
  • E. coli
  • Fiskeri
  • Visby Bredning
  • Vildsund
  • Thisted bredning

Cite this