Sammenhæng mellem luftkvalitet i grundskoler og elevers indlæring

Birthe Uldahl Kjeldsen, Jørn Toftum, Pawel Wargocki, Geo Clausen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  883 Downloads (Pure)

  Abstract

  Danmark er et vidensamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. Der er derfor stor interesse for at identificere hvilke faktorer, der har indflydelse på børn og elevers indlæring, og hvordan disse bedst optimeres.
  Adskillige forskningsresultater viser en klar sammenhæng mellem dårligt indeklima og reducerede præstationer af simulerede skoleopgaver. Disse resultater har dog ikke formået at skabe tilstrækkeligt politisk engagement til igangsætte omfattende forbedringer af indeklimaet i grundskolen og andre børneinstitutioner.
  Et alternativ er i stedet at måle elevernes præstation ud fra resultater fra nationale og internationale test, da disse måler hvorvidt eleverne følger pensum og akkumulerer den forventede viden.
  For at besvare hvorvidt indeklima har indflydelse på elevers akademiske indlæring, var det projektets formål at undersøge hvorvidt der fandtes en sammenhæng mellem indeluftkvalitet i danske grundskoler og elevers indlæring samt sygefravær.
  Ved analyse af data fra 230-267 skoler, svarende til mere end 17 % af det samlede antal folkeskoler i Danmark, var det muligt at påvise en statisk signifikant sammenhæng mellem indeluftkvalitet og sygefravær samt elevernes resultater i nationale test korrigeret for socioøkonomisk baggrund. Indeluftkvaliteten blev indirekte beskrevet i form af skolernes ventilationssystem, som var enten naturlig ventilation, mekanisk udsugning eller mekanisk udsugning og indblæsning.
  Analyse af skolers ventilationstyper og korrigerede nationale testresultater viste, at skoler med både udsugning og indblæsning havde det højeste testresultat, skoler med kun udsugning det næsthøjeste testresultat og skoler med naturlig ventilation det laveste testresultat. Forskellen i testresultatet for skoler med både udsugning og indblæsning samt skoler med naturlig ventilation var 1.5 procentpoint. Resultatet var statistisk signifikant.
  Analyse af sygefravær og korrigerede nationale testresultater viste en signifikant negativ sammenhæng, hvor det nationale testresultat blev lavere, desto større sygefraværet var. Forskellen på testresultatet for skoler placeret i henholdsvis den laveste og højeste kvartil af sygefravær var 0.8 procentpoint.
  Der var derudover en sammenhæng mellem skolers ventilationstype og sygefravær, hvor skoler med kun udsugning havde et signifikant lavere, om end beskedent, sygefravær end skoler med både udsugning og indblæsning samt skoler med naturlig ventilation. Forskellen på sygefraværet for skoler med kun udsugning og naturlig ventilation var 0.2 procentpoint og forskellen på sygefravær for skoler med både udsugning og indblæsning og skoler med naturlig ventilation var 0.1 procentpoint.
  Original languageDanish
  PublisherCenter for Indeklima og Energi, Institut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet
  Number of pages23
  Publication statusPublished - 2013

  Cite this