Samfundsøkonomiske gevinster ved forbedret indeklima

Translated title of the contribution: Socio-economic benefits of better indoor environment in classrooms

Maria Madsen, Daniel Sloth Hauberg, Kristian Kolstrup, Jørn Toftum

  Research output: Book/ReportReportResearch

  182 Downloads (Pure)

  Abstract

  Indeklimaet i en stor del af de danske folkeskoler lever ikke op til de gældende anbefalinger (Realdania 2017). Det kan have en betydning for elevers trivsel, koncentrationsevne og indlæring og kan desuden have konsekvenser for elevernes videre uddannelsesmuligheder og sundhed (Sundhedsstyrelsen 2012).
  Børn oplever større påvirkning fra indeklimaet end voksne, fordi de indånder større luftvolumener i forhold til deres kropsvægt, og fordi deres organer stadig er under udvikling.
  Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2012 en forebyggelsespakke med det formål at understøtte kommunernes indsats for at forbedre kvaliteten af indeklima i grundskolerne (Sundhedsstyrelsen 2012). Mere end en halv million danske børn og unge og omkring 50.000 ansatte tilbringer en stor del af deres tid i skolen. Der er derfor et stort potentiale i at sikre et godt indeklima i de danske folkeskoler.
  Forbedret indeklima kan samtidig have en positiv afledt effekt på samfundsøkonomien, både for kommuner og staten. Flere internationale studier peger nemlig på, at højere præstation blandt eleverne resulterer i, at de bliver mere veluddannede og produktive voksne. Og samtidig medfører bedre indeklima mindre sygefravær for både elever og lærere.
  I denne rapport giver vi et overblik over den nuværende viden på området. Vi opgør desuden det samfundsøkonomiske potentiale, der er forbundet med at forbedre indeklimaet i de danske grundskoler.
  I kapitel 2 præsenterer vi den viden, der belyser sammenhængen mellem indeklima i grundskolen og præstation blandt eleverne. I kapitel 3 giver vi et overblik over de samfundsøkonomiske gevinster ved bedre præstation i grundskolen, og i kapitel 4 opgør vi de samfundsøkonomiske gevinster ved mindre sygefravær i grundskolen. I kapitel 5 findes følsomhedsanalyser, og litteraturlisten i kapitel 6.
  Translated title of the contributionSocio-economic benefits of better indoor environment in classrooms
  Original languageDanish
  PublisherRealdania Byg
  Number of pages37
  Publication statusPublished - 2019

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Socio-economic benefits of better indoor environment in classrooms'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this