Saltskylsanlægget i Nordhavn – de første erfaringer fra alternativ vandforsyning med saltholdigt grundvand til toiletskyl

Berit Godskesen*, Hans-Jørgen Albrechtsen, Martin Rygaard, Trine Tybjerg

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

12 Downloads (Pure)

Abstract

I september 2017 startede Saltskylsanlægget med at forsyne 95 lejligheder med saltholdigt grundvand til toiletskyl. Det saltholdige grundvand er indvundet fra en lokal boring i beboernes gård og behandles i et
vandbehandlingsanlæg placeret i kælderen af boligkomplekset i Nordhavn, København. Efter behandling ledes vandet ind til lejlighedernes toiletter i et separat distributionssystem. Efter brug i toiletterne udledes
spildevandet i kloaksystemet, hvor det blandes med andet spildevand og ledes til renseanlæg. Projektet har vist, at vandforbruget til toiletskyl udgør 28%, og dermed substitueres 28% af drikkevandsressourcen i den konkrete ejendom i Nordhavn. Det svarer til en besparelse på 24 L drikkevand per person per døgn. Opgørelse af energiforbrug viser at selvom vandet indvindes og behandles lokalt har det et højere elforbrug end den traditionelle vandforsyning. Dog er vandet der indvindes saltholdigt og dermed påvirker indvindingen ikke den ferske grundvandsressource. På konferencen vil vi give en gennemgang af udviklingsprojektet, hvor saltholdigt grundvand indvundet tæt på kysten benyttes til toiletskyl i stedet for almindeligt drikkevand. Undersøgelsen har afprøvet og undersøgt en række forhold ved denne specifikke alternative vandforsyning, som også vil blive berørt i præsentationen.
Original languageDanish
Publication date2019
Number of pages1
Publication statusPublished - 2019
EventDansk Vand Konference 2019 - Århus, Denmark
Duration: 12 Nov 201913 Nov 2019
https://www.danva.dk/arrangementer/konferencer/12444-dansk-vand-konference-12-13112019/

Conference

ConferenceDansk Vand Konference 2019
CountryDenmark
CityÅrhus
Period12/11/201913/11/2019
Internet address

Cite this