Salmonella Dublin i oksekød, 2014

Søren Aabo, Tina Beck Hansen

Research output: Book/ReportReport

171 Downloads (Pure)

Abstract

Case-by-case overvågningen af dansk og udenlandsk fersk kød af kvæg ophørte ved årsskiftet til 2013 som følge af meget få fund. I 2012 blev der imidlertid påvist Salmonella i 14,3 % af de undersøgte partier af fersk dansk oksekød, mens man i samme periode ikke så den samme stigning i fund af Salmonella på slagterierne. Det er derfor muligt, at der er andre kilder til salmonellas forekomst i det ferske oksekød. En del oksekød opskæres typisk på andre virksomheder end på slagteriet, og krydskontaminering med Salmonella her kan derfor være en af årsagerne til det høje fund, da disse virksomheder typisk forarbejder store mængder dansk og udenlandsk kød i de samme produktionslinjer. Siden planlægningen af dette projekt er forekomsten af Salmonella Dublin faldet i oksekød, men projektet er blevet gennemført som oprindeligt planlagt.
Formålet med dette projekt har været at afklare forekomsten af Salmonella Dublin i fersk oksekød af dansk oprindelse på opskæringsvirksomhederne. Udover Salmonella er der undersøgt kvantitativt for enterokokker som indikator for temperaturbelastning over 5 °C samt for Enterobacteriaceae og E. coli. Projektet kan ikke adskille den kontaminering, der kommer fra dyret selv, og den der hidrører fra proceslinjen.
Original languageDanish
Place of PublicationSøborg
PublisherDTU Fødevareinstituttet
Number of pages8
Publication statusPublished - 2015

Cite this