Sådan transporteres danskerne

Data- og Modelcenter, DTU Transport

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

  Abstract

  For at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger om landets trafik og transport skal politikere og de besluttende myndigheder have tilstrækkelig viden om det, de skal træffe en beslutning om. Transportvaneundersøgelsen (ofte forkortet TU) blev igangsat netop for at få kortlagt danskernes transportvaner, principielt defineret som al persontransport indenfor landets grænser. Det er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der løbende indsamler viden. De adspurgte angiver bl.a. hvor og hvordan de har rejst en given dag, og hvorfor de rejste som de gjorde, samt en række baggrundsoplysninger som køn, alder, uddannelse, beskæftigelse osv. Da personerne udvælges, så de udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, kan undersøgelsen give et retvisende billede af befolkningen (de 10-84 årige) som helhed. Data fra TU er derfor en rig kilde til viden om vores færden og et uundværligt redskab i den transportpolitiske beslutningsproces.
  Original languageDanish
  Title of host publicationTransporthorisonter
  EditorsCarsten Broder Hansen
  Place of PublicationKgs. Lyngby
  PublisherDTU Transport
  Publication date2013
  Chapter20
  ISBN (Print)978-87-7327-249-7
  Publication statusPublished - 2013

  Cite this