Säkerhetsutmaningar med väte som energibärare

Frank Huess Hedlund*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

96 Downloads (Pure)

Abstract

Många spår att väte får en viktig roll i framtidens energisystem. Det är inte ofarligt eftersom luft-väteblandningar är ytterst lättantändliga och explosionsfarliga.
Original languageSwedish
JournalKemivärlden Biotech med Kemisk Tidsskrift
Issue number4
Pages (from-to)23-26
ISSN1650-0725
Publication statusPublished - 2018

Cite this