Risikovurdering af bog (frugten fra bøgetræet) som fødevare

Kirsten Pilegaard, Folmer Damsted Eriksen, Gitte Ravn-Haren, Mikael Mandrup Egebjerg, Pelle Thonning Olesen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

168 Downloads (Pure)

Abstract

Akutte forgiftningstilfælde hos mennesker, som har spist bog (frugten fra bøgetræet) både rå og varmebehandlede, er set allerede efter indtag af 10-20 stykker. I meget af litteraturen fremgår det ikke klart, om det man har spist er bog (dvs. kernen omgivet af frøskal), eller om det er kernen indeni. Symptomer som opkastning og diarré er optrådt indenfor to timer, og i værste fald er folk også besvimet eller blevet bevidstløse. Der er ikke publiceret nyere kemiske undersøgelser af de mulige giftstoffer i bog. En undersøgelse fra slutningen af 1950’erne fandt oxalsyre og oxalater (salte af oxalsyre) i bog. Imidlertid er mængderne af bog/kerne, der i nogle tilfælde har givet forgiftning, så lave, at det er usandsynligt at indholdet af oxalsyre er årsagen. Yderligere ligner symptomerne ikke helt dem, der ses med forgiftninger for andre oxalsyre/oxalatholdige planter. Det er derfor ikke afklaret hvilket giftstof eller hvilke giftstoffer, der er årsag til de beskrevne forgiftninger.
Original languageDanish
JournalE-artikel fra DTU Fødevareinstitutet
Volume2017
Issue number4
Pages (from-to)1-5
ISSN1904-5581
Publication statusPublished - 2017

Cite this