Risiko i Trafikken 2017-2021

Kira Hyldekær Janstrup, Mette Møller

Research output: Other contributionCommunication

66 Downloads (Pure)

Abstract

I det følgende præsenteres resultater for risikoen for alvorlig tilskadekomst og død som følge af involvering i en trafikulykke. Resultaterne omfatter dels egenrisiko og dels totalrisiko. Egenrisiko omhandler risikoen for at man, som fører af det pågældende køretøj, bliver involveret i en trafikulykke, hvor man kommer alvorligt tilskade eller bliver dræbt. Totalrisiko omhandler risikoen for at en person kommer alvorligt tilskade eller bli-ver dræbt i en trafikulykke med den pågældende køretøjstype. De overordnede egen- og totalrisiko estima-ter er udregnet for 2021 (Tabel 1 og Tabel 2). Ligeledes er estimaterne, hvor det er muligt, opdelt på køn for 2021. Det er valgt at supplere resultaterne for 2021 med tal fra et fem års gennemsnit (2017-2021), fordi dette giver mulighed for at have flere detaljer med som fx. aldersgruppe, (Tabel 3 og Tabel 4). Tallene er suppleret med et konfidensinterval, som angiver usikkerheden med tallene.
Original languageDanish
Publication date2023
Number of pages5
Publication statusPublished - 2023

Bibliographical note

Notat vedr. risiko i trafikken for perioden 2017-2021

Cite this