Risiko i trafikken 2007-2016

Hjalmar Christiansen, Marie-Louise Warnecke

  Research output: Book/ReportReportResearch

  612 Downloads (Pure)

  Abstract

  Formålet med denne rapport er at præsentere risikomål (egenrisiko og totalrisiko) opgjort på trafikantarter, aldersgrupper og køn. Rapporten er således i mange henseender tænkt som et opslagsværk til brug for den videre forskning i trafiksikkerhed. Der er kun i meget begrænset omfang givet bud på forklaringer på de fundne resultater. Rapporten er finansieret af Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik, og er den seneste i en række af rapporter med risikomål, baseret på en sammenstilling af transportarbejdstal fra Transportvaneundersøgelsen (TU) med ulykkesstatistik fra Rigspolitiet og Vejdirektoratet. Tidligere udgaver er udgivet af Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, senere Danmarks Transportforskning,
  DTU Transport og nu Transport DTU. Samlet foreligger der dermed en rapportrække, som dækker årene 1992-2003 og 2007-2016. De tidligere udgivelser er medtaget i referencelisten, sidst i rapporten. I forhold til de tidligere udgaver er der foretaget en række metodiske ændringer. Uheldsdata medregnes nu med deres tilhørende usikkerhed. For Transportvaneundersøgelsen anvendes nu den generelle vægtning, således at tallene for trafikarbejdet nu er i konsistens med øvrige publikationer med Transportvaneundersøgelsen. Dertil er der en lang række mindre definitionsændringer. På grund af disse ændringer er risikotallene ikke fuldt sammenlignelige med de fundne værdier i tidligere rapporter. Derfor er det valgt at genudgive tal for årene 2007-2010, således at nærværende rapport dækker de 10 år 2007-2016. Hermed er der et konsistent grundlag for de seneste 10 år, hvilket ikke er muligt længere tilbage, idet Transportvaneundersøgelsen blev grundlæggende omlagt mellem 2003 og 2006. Omfanget af rapporten er udvidet, idet der er tilføjet en geografisk dimension. Risikomålene findes dermed nu også opgjort pr politikreds og som kort med alle landets kommuner.
  Derimod er det fravalgt at opdele efter bopæl, klokkeslæt, ugedag og årstid, på trods af at denne information findes i både Transportvaneundersøgelsen og Ulykkesstatistikken. Det er muligt at introducere disse dimensioner i senere opdateringer. Videre er det valgt at supplere resultaterne pr år med tal i 10 års gennemsnit. Med 10 års gennemsnit er det muligt at se en række detaljer, som ellers ikke er signifikante og/eller som det ellers ikke er muligt at beregne
  på grund af materialets stokastiske natur.
  Original languageDanish
  Number of pages63
  ISBN (Electronic)978-87-93458-54-3
  Publication statusPublished - 2018

  Cite this