Risiko i trafikken 2007-2010

Allan Steen Hansen, Carsten Jensen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  563 Downloads (Pure)

  Abstract

  Den centrale konklusion på opgørelsen af risikomål for årene 2007-10 er, at risikoen for at blive dræbt eller alvorligt skadet i trafikken for de fleste trafikanttyper har fortsat den faldende tendens, som har kunnet konstateres igennem en længere årrække. Det fortsatte fald i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne skal i øvrigt ses i sammenhæng med at omfanget af transport
  (transportarbejdet) er steget for langt de fleste trafikantarter.
  Spændet i egenrisiko (opgjort som dræbte og alvorligt skadede per 10 mio. km) opdelt på transportmidler er meget stort, men deler sig for de primære transportmidler i nogle hovedgrupper ordnet efter stigende egenrisiko:
  - Buspassagerer 0,08
  - Lastbilførere 0,12
  - Personbil (førere og passagerer) 0,14-0,16
  - Varebilførere 0,4
  - Fodgængere og cyklister 1-2
  - Motorcykel og knallert-45 6-7
  - Knallert (knallert-30) 20
  Det er således stadig sikrest at køre med bus, selvom antallet af dræbte og alvorligt skadede buspassagerer steg markant i år 2010 sammenlignet med de nærmest foregående år. Sammenlignet med buspassagerer har førere og passagerer i personbil en egenrisiko, der er ca. dobbelt så høj, mens fodgængere og cyklisters egenrisiko er yderligere ca. 10 gange højere.
  Motorcyklister samt førere og passagerer på knallert-45 har en egenrisiko, der er ca. 40 gange højere sammenlignet med personbil. Knallert er stadig transportmidlet med den klart højeste egenrisiko, der er henholdsvis ca. 125 gange højere end personbil og ca. 250 gange højere end buspassager. Sammenlignet med førere og passagerer i personbil er egenrisikoen for lastbilførere lidt lavere, mens den for varebilførere er 2-3 gange højere.
  Hovedformålet med rapporten her er at præsentere risikomål (egenrisiko og totalrisiko) opgjort på trafikantart, aldersklasser og køn. Rapporten er således i mange henseender tænkt som et opslagsværk til brug for den videre forskning i trafiksikkerhed. Der er kun i meget begrænset omfang givet bud på forklaringer på de fundne resultater.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKgs.Lyngby
  PublisherDTU Transport
  Number of pages90
  ISBN (Electronic)978-87-7327-226-8
  Publication statusPublished - 2012
  SeriesRapport / DTU Transport
  Number4

  Cite this