RevFisk – et projekt som kvantificerer stenrevs (et lavtliggende stenrev i den fotiske zone og et dybere liggende stenrev i den afotiske zone) betydning for fisk

Claus Stenberg, Mads Christoffersen, Kim Aarestrup, Mikael van Deurs, Josianne Støttrup, Anders Nielsen, Niels Gerner Andersen, Patrizio Mariani, Henrik Baktoft, Martin Wæver Pedersen, Karsten Dahl, Steffen Lundsteen, Peter Stæhr, Michael Bo Rasmussen, Christian Mohn, Flemming Møhlenberg, Flemming Thorbjørn Hansen, Thomas Uhrenholt, Anne Lise Middelboe, Xerxes Rohinton Mandviwalla

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

Abstract

Viden om stenrev (Naturtypen 1170) og deres betydning for gyde- og opvækstområder for fisk er i dag sparsom. Der er ikke tidligere gennemført undersøgelser, der har dokumenteret, hvordan et stenrevs størrelse, struktur og placering spiller ind på dets betydning som gyde- og opvækstområde for fisk. Det er derfor i dag ikke muligt kvantitativt at redegøre for stenrevs betydning for fiskeressourcerne eller udarbejde målrettede natur-genopretningsplaner for stenrev med det formål at genskabe gyde- og opvækstområder for fisk. Det vil Projektet RevFisk forsøge at råde bod på. Centrale spørgsmål i projektet er: Hvilke fiskearter findes på revet? Hvornår er fiskene der? Hvilke fisk er nøglearter på revet? Hvad er faunaudbuddet? Hvad spiser nøglefiskearterne? Hvor stor del af fiskenes føde stammer fra stenrevet? Hvad er rovfiskenes adfærd og opholdstider på stenrev? Er der inter- og intraspecifik konkurrence mellem nøglefiskearterne? Hvor hurtigt vokser fiskene? Hvad er spredningsvejene for fisk til og fra et givent stenrev? Hvordan forvaltes stenrev nationalt og internationalt? Målet med projektet er at opbygge viden om marine stenrevs biologiske funktion for fisk og deres betydning som gyde og opvækstområde. Viden indsamlet i løbet af projektet vil implementeres til at udvikle forvaltningsværktøjer, der dels kan anvendes ved etablering af nye samt reetablerede stenrev og dels til at forvalte eksisterende stenrev. Der vil udvikles modelværktøjer, der kvantificerer stenrevs betydning for fisk som funktion af stenrevets tilstand, størrelse og dybdeplacering. Stenrevs betydning som donor til det omkringliggende område belyses igennem driftsanalyser af spredningsveje. Denne vidensopbygning vil blive brugt til at udvikle guidelines i forhold til design, form og placering ved naturgenopretning af stenrev.
Original languageDanish
Publication date2015
Publication statusPublished - 2015
Event18. Danske Havforskermøde - Copenhagen, Denmark
Duration: 28 Jan 201530 Jan 2015
http://havforsk2015.geus.dk/org_uk/main.html

Conference

Conference18. Danske Havforskermøde
Country/TerritoryDenmark
CityCopenhagen
Period28/01/201530/01/2015
Internet address

Cite this