RevFisk – et projekt som kvantificerer stenrevs (et lavtliggende stenrev i den fotiske zone og et dybere liggende stenrev i den afotiske zone) betydning for fisk

Claus Stenberg, Mads Christoffersen, Kim Aarestrup, Mikael van Deurs, Josianne Støttrup, Anders Nielsen, Niels Gerner Andersen, Patrizio Mariani, Henrik Baktoft, Martin Wæver Pedersen, Karsten Dahl, Steffen Lundsteen, Peter Stæhr, Michael Bo Rasmussen, Christian Mohn, Flemming Møhlenberg, Flemming Thorbjørn Hansen, Thomas Uhrenholt, Anne Lise Middelboe, Xerxes Rohinton Mandviwalla

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

Abstract

Viden om stenrev (Naturtypen 1170) og deres betydning for gyde- og opvækstområder for fisk er i dag sparsom. Der er ikke tidligere gennemført undersøgelser, der har dokumenteret, hvordan et stenrevs størrelse, struktur og placering spiller ind på dets betydning som gyde- og opvækstområde for fisk. Det er derfor i dag ikke muligt kvantitativt at redegøre for stenrevs betydning for fiskeressourcerne eller udarbejde målrettede natur-genopretningsplaner for stenrev med det formål at genskabe gyde- og opvækstområder for fisk. Det vil Projektet RevFisk forsøge at råde bod på. Centrale spørgsmål i projektet er: Hvilke fiskearter findes på revet? Hvornår er fiskene der? Hvilke fisk er nøglearter på revet? Hvad er faunaudbuddet? Hvad spiser nøglefiskearterne? Hvor stor del af fiskenes føde stammer fra stenrevet? Hvad er rovfiskenes adfærd og opholdstider på stenrev? Er der inter- og intraspecifik konkurrence mellem nøglefiskearterne? Hvor hurtigt vokser fiskene? Hvad er spredningsvejene for fisk til og fra et givent stenrev? Hvordan forvaltes stenrev nationalt og internationalt? Målet med projektet er at opbygge viden om marine stenrevs biologiske funktion for fisk og deres betydning som gyde og opvækstområde. Viden indsamlet i løbet af projektet vil implementeres til at udvikle forvaltningsværktøjer, der dels kan anvendes ved etablering af nye samt reetablerede stenrev og dels til at forvalte eksisterende stenrev. Der vil udvikles modelværktøjer, der kvantificerer stenrevs betydning for fisk som funktion af stenrevets tilstand, størrelse og dybdeplacering. Stenrevs betydning som donor til det omkringliggende område belyses igennem driftsanalyser af spredningsveje. Denne vidensopbygning vil blive brugt til at udvikle guidelines i forhold til design, form og placering ved naturgenopretning af stenrev.
Original languageDanish
Publication date2015
Publication statusPublished - 2015
Event18. Danske Havforskermøde - Copenhagen, Denmark
Duration: 28 Jan 201530 Jan 2015
http://havforsk2015.geus.dk/org_uk/main.html

Conference

Conference18. Danske Havforskermøde
CountryDenmark
CityCopenhagen
Period28/01/201530/01/2015
Internet address

Cite this

Stenberg, Claus ; Christoffersen, Mads ; Aarestrup, Kim ; Deurs, Mikael van ; Støttrup, Josianne ; Nielsen, Anders ; Andersen, Niels Gerner ; Mariani, Patrizio ; Baktoft, Henrik ; Pedersen, Martin Wæver ; Dahl, Karsten ; Lundsteen, Steffen ; Stæhr, Peter ; Rasmussen, Michael Bo ; Mohn, Christian ; Møhlenberg, Flemming ; Hansen, Flemming Thorbjørn ; Uhrenholt, Thomas ; Middelboe, Anne Lise ; Mandviwalla, Xerxes Rohinton. / RevFisk – et projekt som kvantificerer stenrevs (et lavtliggende stenrev i den fotiske zone og et dybere liggende stenrev i den afotiske zone) betydning for fisk. Abstract from 18. Danske Havforskermøde, Copenhagen, Denmark.
@conference{ff7e2f3c35e04515871077150074fd27,
title = "RevFisk – et projekt som kvantificerer stenrevs (et lavtliggende stenrev i den fotiske zone og et dybere liggende stenrev i den afotiske zone) betydning for fisk",
abstract = "Viden om stenrev (Naturtypen 1170) og deres betydning for gyde- og opv{\ae}kstomr{\aa}der for fisk er i dag sparsom. Der er ikke tidligere gennemf{\o}rt unders{\o}gelser, der har dokumenteret, hvordan et stenrevs st{\o}rrelse, struktur og placering spiller ind p{\aa} dets betydning som gyde- og opv{\ae}kstomr{\aa}de for fisk. Det er derfor i dag ikke muligt kvantitativt at redeg{\o}re for stenrevs betydning for fiskeressourcerne eller udarbejde m{\aa}lrettede natur-genopretningsplaner for stenrev med det form{\aa}l at genskabe gyde- og opv{\ae}kstomr{\aa}der for fisk. Det vil Projektet RevFisk fors{\o}ge at r{\aa}de bod p{\aa}. Centrale sp{\o}rgsm{\aa}l i projektet er: Hvilke fiskearter findes p{\aa} revet? Hvorn{\aa}r er fiskene der? Hvilke fisk er n{\o}glearter p{\aa} revet? Hvad er faunaudbuddet? Hvad spiser n{\o}glefiskearterne? Hvor stor del af fiskenes f{\o}de stammer fra stenrevet? Hvad er rovfiskenes adf{\ae}rd og opholdstider p{\aa} stenrev? Er der inter- og intraspecifik konkurrence mellem n{\o}glefiskearterne? Hvor hurtigt vokser fiskene? Hvad er spredningsvejene for fisk til og fra et givent stenrev? Hvordan forvaltes stenrev nationalt og internationalt? M{\aa}let med projektet er at opbygge viden om marine stenrevs biologiske funktion for fisk og deres betydning som gyde og opv{\ae}kstomr{\aa}de. Viden indsamlet i l{\o}bet af projektet vil implementeres til at udvikle forvaltningsv{\ae}rkt{\o}jer, der dels kan anvendes ved etablering af nye samt reetablerede stenrev og dels til at forvalte eksisterende stenrev. Der vil udvikles modelv{\ae}rkt{\o}jer, der kvantificerer stenrevs betydning for fisk som funktion af stenrevets tilstand, st{\o}rrelse og dybdeplacering. Stenrevs betydning som donor til det omkringliggende omr{\aa}de belyses igennem driftsanalyser af spredningsveje. Denne vidensopbygning vil blive brugt til at udvikle guidelines i forhold til design, form og placering ved naturgenopretning af stenrev.",
author = "Claus Stenberg and Mads Christoffersen and Kim Aarestrup and Deurs, {Mikael van} and Josianne St{\o}ttrup and Anders Nielsen and Andersen, {Niels Gerner} and Patrizio Mariani and Henrik Baktoft and Pedersen, {Martin W{\ae}ver} and Karsten Dahl and Steffen Lundsteen and Peter St{\ae}hr and Rasmussen, {Michael Bo} and Christian Mohn and Flemming M{\o}hlenberg and Hansen, {Flemming Thorbj{\o}rn} and Thomas Uhrenholt and Middelboe, {Anne Lise} and Mandviwalla, {Xerxes Rohinton}",
year = "2015",
language = "Dansk",
note = "null ; Conference date: 28-01-2015 Through 30-01-2015",
url = "http://havforsk2015.geus.dk/org_uk/main.html",

}

Stenberg, C, Christoffersen, M, Aarestrup, K, Deurs, MV, Støttrup, J, Nielsen, A, Andersen, NG, Mariani, P, Baktoft, H, Pedersen, MW, Dahl, K, Lundsteen, S, Stæhr, P, Rasmussen, MB, Mohn, C, Møhlenberg, F, Hansen, FT, Uhrenholt, T, Middelboe, AL & Mandviwalla, XR 2015, 'RevFisk – et projekt som kvantificerer stenrevs (et lavtliggende stenrev i den fotiske zone og et dybere liggende stenrev i den afotiske zone) betydning for fisk' 18. Danske Havforskermøde, Copenhagen, Denmark, 28/01/2015 - 30/01/2015, .

RevFisk – et projekt som kvantificerer stenrevs (et lavtliggende stenrev i den fotiske zone og et dybere liggende stenrev i den afotiske zone) betydning for fisk. / Stenberg, Claus; Christoffersen, Mads; Aarestrup, Kim; Deurs, Mikael van; Støttrup, Josianne; Nielsen, Anders; Andersen, Niels Gerner; Mariani, Patrizio; Baktoft, Henrik; Pedersen, Martin Wæver; Dahl, Karsten; Lundsteen, Steffen; Stæhr, Peter; Rasmussen, Michael Bo; Mohn, Christian ; Møhlenberg, Flemming; Hansen, Flemming Thorbjørn; Uhrenholt, Thomas; Middelboe, Anne Lise; Mandviwalla, Xerxes Rohinton.

2015. Abstract from 18. Danske Havforskermøde, Copenhagen, Denmark.

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

TY - ABST

T1 - RevFisk – et projekt som kvantificerer stenrevs (et lavtliggende stenrev i den fotiske zone og et dybere liggende stenrev i den afotiske zone) betydning for fisk

AU - Stenberg, Claus

AU - Christoffersen, Mads

AU - Aarestrup, Kim

AU - Deurs, Mikael van

AU - Støttrup, Josianne

AU - Nielsen, Anders

AU - Andersen, Niels Gerner

AU - Mariani, Patrizio

AU - Baktoft, Henrik

AU - Pedersen, Martin Wæver

AU - Dahl, Karsten

AU - Lundsteen, Steffen

AU - Stæhr, Peter

AU - Rasmussen, Michael Bo

AU - Mohn, Christian

AU - Møhlenberg, Flemming

AU - Hansen, Flemming Thorbjørn

AU - Uhrenholt, Thomas

AU - Middelboe, Anne Lise

AU - Mandviwalla, Xerxes Rohinton

PY - 2015

Y1 - 2015

N2 - Viden om stenrev (Naturtypen 1170) og deres betydning for gyde- og opvækstområder for fisk er i dag sparsom. Der er ikke tidligere gennemført undersøgelser, der har dokumenteret, hvordan et stenrevs størrelse, struktur og placering spiller ind på dets betydning som gyde- og opvækstområde for fisk. Det er derfor i dag ikke muligt kvantitativt at redegøre for stenrevs betydning for fiskeressourcerne eller udarbejde målrettede natur-genopretningsplaner for stenrev med det formål at genskabe gyde- og opvækstområder for fisk. Det vil Projektet RevFisk forsøge at råde bod på. Centrale spørgsmål i projektet er: Hvilke fiskearter findes på revet? Hvornår er fiskene der? Hvilke fisk er nøglearter på revet? Hvad er faunaudbuddet? Hvad spiser nøglefiskearterne? Hvor stor del af fiskenes føde stammer fra stenrevet? Hvad er rovfiskenes adfærd og opholdstider på stenrev? Er der inter- og intraspecifik konkurrence mellem nøglefiskearterne? Hvor hurtigt vokser fiskene? Hvad er spredningsvejene for fisk til og fra et givent stenrev? Hvordan forvaltes stenrev nationalt og internationalt? Målet med projektet er at opbygge viden om marine stenrevs biologiske funktion for fisk og deres betydning som gyde og opvækstområde. Viden indsamlet i løbet af projektet vil implementeres til at udvikle forvaltningsværktøjer, der dels kan anvendes ved etablering af nye samt reetablerede stenrev og dels til at forvalte eksisterende stenrev. Der vil udvikles modelværktøjer, der kvantificerer stenrevs betydning for fisk som funktion af stenrevets tilstand, størrelse og dybdeplacering. Stenrevs betydning som donor til det omkringliggende område belyses igennem driftsanalyser af spredningsveje. Denne vidensopbygning vil blive brugt til at udvikle guidelines i forhold til design, form og placering ved naturgenopretning af stenrev.

AB - Viden om stenrev (Naturtypen 1170) og deres betydning for gyde- og opvækstområder for fisk er i dag sparsom. Der er ikke tidligere gennemført undersøgelser, der har dokumenteret, hvordan et stenrevs størrelse, struktur og placering spiller ind på dets betydning som gyde- og opvækstområde for fisk. Det er derfor i dag ikke muligt kvantitativt at redegøre for stenrevs betydning for fiskeressourcerne eller udarbejde målrettede natur-genopretningsplaner for stenrev med det formål at genskabe gyde- og opvækstområder for fisk. Det vil Projektet RevFisk forsøge at råde bod på. Centrale spørgsmål i projektet er: Hvilke fiskearter findes på revet? Hvornår er fiskene der? Hvilke fisk er nøglearter på revet? Hvad er faunaudbuddet? Hvad spiser nøglefiskearterne? Hvor stor del af fiskenes føde stammer fra stenrevet? Hvad er rovfiskenes adfærd og opholdstider på stenrev? Er der inter- og intraspecifik konkurrence mellem nøglefiskearterne? Hvor hurtigt vokser fiskene? Hvad er spredningsvejene for fisk til og fra et givent stenrev? Hvordan forvaltes stenrev nationalt og internationalt? Målet med projektet er at opbygge viden om marine stenrevs biologiske funktion for fisk og deres betydning som gyde og opvækstområde. Viden indsamlet i løbet af projektet vil implementeres til at udvikle forvaltningsværktøjer, der dels kan anvendes ved etablering af nye samt reetablerede stenrev og dels til at forvalte eksisterende stenrev. Der vil udvikles modelværktøjer, der kvantificerer stenrevs betydning for fisk som funktion af stenrevets tilstand, størrelse og dybdeplacering. Stenrevs betydning som donor til det omkringliggende område belyses igennem driftsanalyser af spredningsveje. Denne vidensopbygning vil blive brugt til at udvikle guidelines i forhold til design, form og placering ved naturgenopretning af stenrev.

M3 - Konferenceabstrakt til konference

ER -