Resistensforhold i danske isolater af Brachyspira hyodysenteriae

Karl Pedersen, Katja Ann Kristensen, Charlotte Mark Salomonsen, Vibeke Frøkjær Jensen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Vi har undersøgt resistensforholdene for 18 isolater af Brachyspira hyodysenteriae fra 10 forskellige grisebesætninger over for tiamulin og valnemulin (pleuromutiliner), tylosin og tylvalosin (makrolider), lincomycin og doxycyklin. Resultatet viste, at en høj andel af isolaterne havde nedsat følsomhed overfor tylosin (11/18), tiamulin (8/18) og lincomycin (7/18). Mindst forekomst af resistens sås over for doxycyklin (2/18). Isolater fra samme besætninger kunne have forskellige resistensprofiler. Tiamulin anses for at være førstevalg ved behandling af svinedysenteri, fordi pleuromutiliner ikke anvendes humant, og der ikke er krydsresistens overfor andre stoffer. Den høje andel isolater med nedsat følsomhed er uheldig, idet det kan resultere i behandlingssvigt. Der bør derfor foretages resistensbestemmelse af isolater fra besætninger med B. hyodysenteriae-infektioner for at sikre optimal behandling.
Original languageDanish
JournalDansk Veterinaertidsskrift
Volume2020
Issue number10
Pages (from-to)40-43
ISSN0106-6854
Publication statusPublished - 2020

Cite this