Udvikling og test af en kognitivt-adfærdsbaseret intervention

Translated title of the contribution: RELAX ─ Reduce the level of road anger expression

Sonja Haustein, Ragnhild Holgaard, Liva Abele, Sandra Kristina Krogh Andersen, Mette Møller

Research output: Book/ReportReportResearch

58 Downloads (Pure)

Abstract

Vejvrede er et stigende problem, som ikke kun medfører ubehag hos de involverede parter, men også er forbundet med en øget ulykkesrisiko. Vi har udviklet og testet en kort gruppeintervention (90 min), som er rettet imod den almene befolkning. Interventionen fokuserede på at give deltagerne bedre forudsætninger for at undlade at tilskrive andre trafikanters handlinger en fjendtlig intention og derigennem fremme en konstruktiv (ikke aggressiv) interaktion med andre trafikanter, også i situationer hvor andre laver fejl.
Vi har brugt et mixed-method kontrolgruppedesign, hvor vi har sammenlignet spørgeskemadata fra personer, som deltog i interventionen (TG), og personer, som ikke deltog i interventionen (KG), før og tre måneder efter deltagelse (n=126). Derudover deltog en undergruppe (n=37) i en kørselssimulatorundersøgelse før og efter interventionen. Efter besvarelse af både før- og efterspørgeskemaet gennemførte vi et fokusgruppeinterview, der omhandlede oplevelser i trafikken efter interventionen. Fokusgruppen bidrog til at uddybe de resultater og svar, vi havde opnået gennem spørgeskema- og simulatorundersøgelsen.
Sammenligning af spørgeskemasvar før og efter interventionen viste, at omfanget af konstruktiv vredeshåndtering, som blev målt med en tilpasset underskala af ”Driving Anger Expression Inventory” (DAX), var steget signifikant for TG-deltagere, men ikke for KG-deltagere. Derudover faldt involveringen i mildere former for vejvrede (fx at råbe ad andre) både som offer og som udøver for TG-deltagerne, men ikke for KG-deltagere. Vi observerede endvidere, at omfanget af aggressiv kørsel, kommentarer og gestikuleren under kørsel i kørselssimulatoren faldt blandt TG-deltagerne, men forskellen var dog ikke signifikant.
Generelt vurderede TG-deltagere interventionen positivt: 78% fandt den interessant, og 75% fandt den brugbar. 44% af de deltagere, som besvarede efterspørgeskemaet, rapporterede, at de havde ændret deres tankemønstre eller adfærd i trafikken efter interventionen. Både i efterspørgeskemaet og i fokusgruppen gav flere deltagere udtryk for, at de var blevet mere rolige i trafikken, og at de prøvede at sætte sig i modpartens sted og at tænke på alternative forklaringer på andres adfærd. Alt i alt viste evalueringens resultater, at RELAX-interventionen var effektiv til at reducere milde former for vejvrede.
Med henblik på at understøtte implementering af interventionen i praksis gennemførte vi i slutningen af projektet en workshop blandt udvalgte relevante nationale aktører. Formålet var at drøfte, hvordan og i hvilke sammenhænge interventionen på sigt kunne implementeres i relation til køreuddannelsen, i virksomheder og/eller på uddannelsesinstitutioner.
Translated title of the contributionRELAX ─ Reduce the level of road anger expression
Original languageDanish
Number of pages24
Publication statusPublished - 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'RELAX ─ Reduce the level of road anger expression'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this