Referencemålinger på konventionelle 50Hz SPS topologier

Nils Nielsen

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  Abstract

  Dette dokument indeholder referencemålinger på to forskellige typer standby spændingsforsyninger (SPS) der er baseret på konventionelle 50Hz-transformere.I testspændingsforsyningerne er 50Hz transformeren og reguleringskredsløbet dimensioneret sådan, at de passer til realisering af en spændingsforsyning der levere en maksimal nytteeffekt på 1W, ved en samtidig udgangsspænding på 5V-DC.Undersøgelsen omfatter to 50Hz topologier (seriereguleret- og buckreguleret-topologi) der enten er opbygget med en hyldevaretransformer eller med en særlig tabsoptimeret 50Hz transformer.Det er meningen, at målingerne skal give overblik over, de virkningsgrader som små spændingsforsyninger til meget lave effekter kan præstere, når belastningsstrømmen og netspændingen varieres.Målingerne søger at dokumenterer spændingsforsyningerne sådan, at de senere kan anvendes som retningslinier til en mere optimal konstruktion af standbyspændings-forsyninger, der er realiseret med konventionelle 50Hz-transformere.I de optimerede transformere varieres Bmax og kernekvaliteten for at opnå lavere tab. I rapporten “Referencemålinger på SPS egnede 50Hz transformere” findes der uddybende dokumentation på de transformere der er anvendt i de undersøgte spændingsforsyninger.
  Original languageDanish
  Number of pages114
  Publication statusPublished - 1999

  Cite this