Reduction of Greenhouse Gas Emissions from Landfills by Use of Engineered Biocovers: Full Scale Studies

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  584 Downloads (Pure)

  Abstract

  Emissioner af metan fra lossepladser er den største kilde til udledning af drivhusgasser fra affaldssektoren. Begrænsning af disse emissioner er potentielt omkostningseffektivt, da emissionerne sker inden for relativt afgrænsede områder. Lossepladsgas (LFG) dannes ved nedbrydning af organisk stof i det deponerede affald og består hovedsageligt af metan (55-60 %) og kuldioxid (40-45 %). Dette studie omhandler undersøgelsen af en teknologi til reduktion af drivhusgasemissioner fra lossepladser, hvor metanen omsættes i filtre integreret i afdækningen på lossepladsen. Et såkaldt biocover system blev opført i fuld skala på Fakse losseplads, og effektiviteten mht. reduktion af metanemissioner evalueredes primært på baggrund af målinger af totale metan emissioner før og efter implementeringen. Biocover systemet på Fakse losseplads bestod af ti biocover "vinduer", hvilke var områder i det eksisterende jorddække, hvor den eksisterende tætte afdækningsjord var blevet udgravet, hvorefter et 15 cm grus "gas distributionslag" blev installeret og overlejret af et 1 m lag af aktivt materiale, (komposteret haveaffald). Det samlede areal af biocover vinduerne var 5000 m2, mens det samlede areal af lossepladsen var 12 hektar. Som en del af de indledende undersøgelser før implementering af biocover systemet, blev metan emissioner kortlagt. Som det også er set i andre undersøgelser af gas emissioner fra lossepladser, blev emissionen fundet til at ske særdeles inhomogent og varierende i forhold til vejrforhold mm. På det meste af overfladen var der ingen emission, mens der lokalt blev målt meget høje emissioner. I forundersøgelserne blev det desuden konkluderet, at perkolatopsamlingssystemet var en særdeles væsentlig kilde til metan emissioner fra lossepladsen. Biocover systemet blev evalueret i en et år lang periode efter systemet var færdiggjort. Resultater af målinger af overflade emissioner gentaget i overvågningsperioden på 12 steder på biocover vinduerne påviste høje metan oxidation effektiviteter disse steder. Gas prøver udtaget fra jorden samme steder påviste også metan oxidation. Men fra målinger af total metan emission fra lossepladsen blev det konkluderet, at størstedelen af metan emissionen målt før etablering af biocover systemet fandt sted efter, hvilket altså tydede på en lavere samlet effektivitet sammenlignet med målinger udført specifikke steder på biocover vinduerne. Den samlede effektivitet syntes at være stigende over tid, og den laveste emission blev målt i de sidste udførte måle kampagne, hvilken tydede på en reduktion i metan emissionen på ca. 29 %.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
  PublisherTechnical University of Denmark
  Number of pages51
  ISBN (Print)978-87-91855-91-7
  Publication statusPublished - May 2010

  Cite this