Redskaber til vurdering af miljø - og naturkvalitet i de danske farvande. Typeinddeling, udvalgte indikatorer og eksempler på klassifikation

Karsten Dahl (Editor), J. H. Andersen (Editor), B. Riemann (Editor), J. Carstensen, T. Christiansen, D. Krause-Jensen, A.B. Josefson, M.M. Larsen, Jens Kjerulf Petersen, M.B. Rasmussen, J. Strand

Research output: Book/ReportReportResearch

8 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten indeholder bidrag til implementering af Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet. Hovedformålet var at udvikle og teste indikatorer til brug for vurdering af kystområdernes miljø- og naturkvalitet. I rapporten er der udviklet en revideret typologi for kystzonen og en vurdering af sammenhænge mellem Habitatdirektivets ”gunstig bevaringsstatus” og Vandrammedirektivets ”god økologisk tilstand” ved hjælp af en række indikatorer. Eksempler på udvikling og anvendelse af indikatorer omfatter hårdbundsvegetation, makroalger, ålegræs, bundfauna og miljøfarlige stoffer. For flere af de behandlede indikatorer er der foreslået en række mangler, spørgsmål og anbefalinger, som er nødvendige for at gennemføre implementeringen af Vandrammedirektivet til danske forhold.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn, Danmark
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet
Number of pages158
ISBN (Electronic)87-7772-864-5
Publication statusPublished - 2005
Externally publishedYes
SeriesNERI Technical Report
Number535
ISSN1600-0048

Cite this