Reaktive vægge med jernspåner - Procesoversigt og status for teknologiprogrammets projekter: Status notat - Marts 2000

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  Abstract

  Reaktive vægge og filtre indeholdende jernspåner er attraktive teknologier til oprensning af grundvand forurenet med især klorerede stoffer samt hexavalent krom. Der foregår i øjeblikket intensiv forskning i indland og udland for at optimere teknologierne, og imødegå nogle af de ulemper som teknologierne trods alt har. Specielt i Danmark gennemføres der bl.a. under Miljøstyrelsens teknologiudviklingsprogram flere demonstrationsprojekter. De fleste udføres i fuldskala, med henblik på at opsamle felterfaringer med de nye teknologier under danske forhold. Der kører pt. seks projekter hvor de tre er in-situ projekter med etablering af reaktiv væg i grundvandszonen. De sidste tre er såkladte jernspånefiltre, hvor oppumpet grundvand behandles on site. Under Miljøstyrelsens teknologiprogram udføres der to fuldskala projekter til rensning af en blanding af klorerede opløsningsmidler (Vapokon) og til rensning af TCE og hexavalent krom (Hårdkrom),samt to on-siteanlæg til rensning af PCE (Lyndby) og hexavalent krom (Skt Claravej). Banestyrelsen udfører et fuldskalaprojekt til oprensning af primært DCE (Godsbanegården). Københavns Miljøkontrol har netop opstartet et projekt støttet af Erhvervsfremmestyrelsen med henblik på at optimere teknologien for on-site rensning af grundvand forurenet med klorerede opløsningsmidler ved hjælp af jernspåner. Teknologien virker lovende. De væsentligste problemer er styring og kontrol af hydrauliske forhold især i in-situ vægge, samt jernet langsigtede reaktivitet. Grundet kemiske ændringer i grundvandet under passage gennem jernspåner kan der ske diverse udfældninger, som kan reducere nedbrydningsraterne for klorerede opløsningsmidler i jernmaterialet, samt jernet kapacitet for tilbageholdelse af krom. Disse forhold studeres indgående i de udførte projekter.
  Original languageEnglish
  Publication statusPublished - 2000

  Cite this