Rapportering af diagnostiske undersøgelser af faldvildt 2014

Mariann Chriél, Mette Sif Hansen, Gitte Larsen, Elisabeth Holm, Tim Kåre Jensen, Heidi Enemark, Charlotte Kristiane Hjulsager, Mohammad Nafi Solaiman Al-Sabi

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  4081 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne rapport opsummerer faldvildtundersøgelserne, der er udført ved DTU Veterinærinstituttet (DTU-VET) i 2014. Resultaterne vil indgå i årsrapporten, der bliver tilgængelig på www.vildtsundhed.dk. Hvalpesyge epidemien, der startede i 2012, påvirker stadig rovdyrene i 2014 og det blev påvist i 2014 i grævling for første gang i denne epidemi. Der modtaget mange rådyr til undersøgelse, der giver et godt kendskab til de problemer der ses i bestanden. Der er fortsat mange rådyr med dårlige tænder og deraf følgende ringe kondition på grund af mange gamle dyr i bestandene. Der blev gennemført en undersøgelse af snabelklove hos rådyr, da denne tilstand ses relativt hyppigt. Materialet er indsamlet over flere år, og afslørede at mange klovben er drejede. En lignende tilstand kendes fra heste og kvæg efter pludselige foderskift eller fodring med for store mængder energi og resulterer i snabelklove/-hove. Det hyppige fund af drejede klovben hos rådyr kunne tyde i samme retning. I 2014 fandt det første udbrud af influenza A virus blandt spættede sæler sted i Europa. Dette udbrud centrerede sig omkring Danmark og resulterede i stor dødelighed blandt sælerne pga. samtidig bakteriel lungebetændelse. Udbruddet startede i april i Sverige og sluttede i efteråret i Holland. Der var under udbruddet ingen tegn på smitte til gråsæler. Den zoonotiske parasit Echinococcus multilocularis er igen i år påvist i ræve og for første gang er parasitten påvist hos 2 mårhunde. Der mærkes en stor interesse fra borgere og medier omkring sundhedstilstanden i den vilde fauna gennem indsendelse af mange dyr – og en bred vifte af arter, men også gennem mediernes bevågenhed ved fund af faldvildt.
  Original languageDanish
  PublisherDTU Veterinærinstituttet
  Number of pages26
  Publication statusPublished - 2014

  Cite this