Rapport over analyse af boligejerens socioøkonomiske gevinst ved indeklimaforbedring som følge af energirenovering

Research output: Book/ReportReport

257 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport bygger på en analyse af den socioøkonomiske gevinst ved forbedring af indeklimaet som følge af energirenovering. Analysen er gennemført for Energistyrelsen i perioden november 2013 til december 2013. Rapporten beskriver både nogle af de indeklimaforbedringer og potentielle risici, som følger af forskellige renoveringstiltag og vurderer så vidt muligt de socioøkonomiske konsekvenser af renoveringerne. Endvidere anvendes eksisterende databaser til at illustrere sammenhænge mellem boligens indeklima og forskellige sygdomsudfald. I udarbejdelsen af rapporten har vi skelet til effekterne på indeklimaet af de renoveringstiltag, der er beskrevet i ”Indeklimaforhold ved energirenovering – Kortlægning af typiske indeklimaproblemer”, som Energistyrelsen udgav i januar 2013. I projektforløbet har det stået klart, at der er ret gode muligheder for via målinger, observationer og simuleringer at vurdere effekten på indeklima og energiforbrug af energirenovering, men at grundlaget for at vurdere de sociøkonomiske gevinster er noget mere mangelfuldt og oftest baseret på undersøgelser i lande, der som udgangspunkt ikke har samme generelt høje boligstandard som Danmark. Den socioøkonomiske gevinst ved at renovere boliger i disse lande vil således være højere end i de danske boliger. Vi har alligevel forsøgt at anvende det eksisterende grundlag bedst muligt, men er også bevidste om, at de økonomiske skøn, der gives i litteraturen er behæftet med stor usikkerhed. Vi anser derfor undersøgelser som Jensen (2013) og NIRAS & Bygningsstyrelsen (2013) som værdifulde rettesnore analyse af ejeres og lejeres økonomiske incitament og deres forventede gevinst ved at gennemføre og bekoste energirenovering. I rapportens sidste afsnit har vi kort anført, hvordan denne information kan indsamles som en integreret del af et formidlingsværktøj. De anvendte metoder til at vurdere de socioøkonomiske forhold varierer mellem de forskellige studier – fra estimering af boligejerens gevinst ved reduceret energiforbrug, højere komfort og reduceret sygelighed til samfundets gevinst ved færre tabte arbejdsdage og hospitalsindlæggelser. Vi har tilstræbt at vurdere den socioøkonomiske gevinst i forhold til indeklimaets fire hovedområder, der alle i større eller mindre grad må forventes at blive påvirket af energirenoveringer: termisk indeklima, luftkvalitet, lyd og lys.
Original languageEnglish
Number of pages33
Publication statusPublished - 2013

Bibliographical note

Udarbejdet for Energistyrelsen

Cite this

@book{5b9c1390361e417cacf791ee81ad5781,
title = "Rapport over analyse af boligejerens socio{\o}konomiske gevinst ved indeklimaforbedring som f{\o}lge af energirenovering",
abstract = "Denne rapport bygger p{\aa} en analyse af den socio{\o}konomiske gevinst ved forbedring af indeklimaet som f{\o}lge af energirenovering. Analysen er gennemf{\o}rt for Energistyrelsen i perioden november 2013 til december 2013. Rapporten beskriver b{\aa}de nogle af de indeklimaforbedringer og potentielle risici, som f{\o}lger af forskellige renoveringstiltag og vurderer s{\aa} vidt muligt de socio{\o}konomiske konsekvenser af renoveringerne. Endvidere anvendes eksisterende databaser til at illustrere sammenh{\ae}nge mellem boligens indeklima og forskellige sygdomsudfald. I udarbejdelsen af rapporten har vi skelet til effekterne p{\aa} indeklimaet af de renoveringstiltag, der er beskrevet i ”Indeklimaforhold ved energirenovering – Kortl{\ae}gning af typiske indeklimaproblemer”, som Energistyrelsen udgav i januar 2013. I projektforl{\o}bet har det st{\aa}et klart, at der er ret gode muligheder for via m{\aa}linger, observationer og simuleringer at vurdere effekten p{\aa} indeklima og energiforbrug af energirenovering, men at grundlaget for at vurdere de soci{\o}konomiske gevinster er noget mere mangelfuldt og oftest baseret p{\aa} unders{\o}gelser i lande, der som udgangspunkt ikke har samme generelt h{\o}je boligstandard som Danmark. Den socio{\o}konomiske gevinst ved at renovere boliger i disse lande vil s{\aa}ledes v{\ae}re h{\o}jere end i de danske boliger. Vi har alligevel fors{\o}gt at anvende det eksisterende grundlag bedst muligt, men er ogs{\aa} bevidste om, at de {\o}konomiske sk{\o}n, der gives i litteraturen er beh{\ae}ftet med stor usikkerhed. Vi anser derfor unders{\o}gelser som Jensen (2013) og NIRAS & Bygningsstyrelsen (2013) som v{\ae}rdifulde rettesnore analyse af ejeres og lejeres {\o}konomiske incitament og deres forventede gevinst ved at gennemf{\o}re og bekoste energirenovering. I rapportens sidste afsnit har vi kort anf{\o}rt, hvordan denne information kan indsamles som en integreret del af et formidlingsv{\ae}rkt{\o}j. De anvendte metoder til at vurdere de socio{\o}konomiske forhold varierer mellem de forskellige studier – fra estimering af boligejerens gevinst ved reduceret energiforbrug, h{\o}jere komfort og reduceret sygelighed til samfundets gevinst ved f{\ae}rre tabte arbejdsdage og hospitalsindl{\ae}ggelser. Vi har tilstr{\ae}bt at vurdere den socio{\o}konomiske gevinst i forhold til indeklimaets fire hovedomr{\aa}der, der alle i st{\o}rre eller mindre grad m{\aa} forventes at blive p{\aa}virket af energirenoveringer: termisk indeklima, luftkvalitet, lyd og lys.",
author = "Andersen, {Rune Korsholm} and J{\o}rn Toftum",
note = "Udarbejdet for Energistyrelsen",
year = "2013",
language = "English",

}

TY - RPRT

T1 - Rapport over analyse af boligejerens socioøkonomiske gevinst ved indeklimaforbedring som følge af energirenovering

AU - Andersen, Rune Korsholm

AU - Toftum, Jørn

N1 - Udarbejdet for Energistyrelsen

PY - 2013

Y1 - 2013

N2 - Denne rapport bygger på en analyse af den socioøkonomiske gevinst ved forbedring af indeklimaet som følge af energirenovering. Analysen er gennemført for Energistyrelsen i perioden november 2013 til december 2013. Rapporten beskriver både nogle af de indeklimaforbedringer og potentielle risici, som følger af forskellige renoveringstiltag og vurderer så vidt muligt de socioøkonomiske konsekvenser af renoveringerne. Endvidere anvendes eksisterende databaser til at illustrere sammenhænge mellem boligens indeklima og forskellige sygdomsudfald. I udarbejdelsen af rapporten har vi skelet til effekterne på indeklimaet af de renoveringstiltag, der er beskrevet i ”Indeklimaforhold ved energirenovering – Kortlægning af typiske indeklimaproblemer”, som Energistyrelsen udgav i januar 2013. I projektforløbet har det stået klart, at der er ret gode muligheder for via målinger, observationer og simuleringer at vurdere effekten på indeklima og energiforbrug af energirenovering, men at grundlaget for at vurdere de sociøkonomiske gevinster er noget mere mangelfuldt og oftest baseret på undersøgelser i lande, der som udgangspunkt ikke har samme generelt høje boligstandard som Danmark. Den socioøkonomiske gevinst ved at renovere boliger i disse lande vil således være højere end i de danske boliger. Vi har alligevel forsøgt at anvende det eksisterende grundlag bedst muligt, men er også bevidste om, at de økonomiske skøn, der gives i litteraturen er behæftet med stor usikkerhed. Vi anser derfor undersøgelser som Jensen (2013) og NIRAS & Bygningsstyrelsen (2013) som værdifulde rettesnore analyse af ejeres og lejeres økonomiske incitament og deres forventede gevinst ved at gennemføre og bekoste energirenovering. I rapportens sidste afsnit har vi kort anført, hvordan denne information kan indsamles som en integreret del af et formidlingsværktøj. De anvendte metoder til at vurdere de socioøkonomiske forhold varierer mellem de forskellige studier – fra estimering af boligejerens gevinst ved reduceret energiforbrug, højere komfort og reduceret sygelighed til samfundets gevinst ved færre tabte arbejdsdage og hospitalsindlæggelser. Vi har tilstræbt at vurdere den socioøkonomiske gevinst i forhold til indeklimaets fire hovedområder, der alle i større eller mindre grad må forventes at blive påvirket af energirenoveringer: termisk indeklima, luftkvalitet, lyd og lys.

AB - Denne rapport bygger på en analyse af den socioøkonomiske gevinst ved forbedring af indeklimaet som følge af energirenovering. Analysen er gennemført for Energistyrelsen i perioden november 2013 til december 2013. Rapporten beskriver både nogle af de indeklimaforbedringer og potentielle risici, som følger af forskellige renoveringstiltag og vurderer så vidt muligt de socioøkonomiske konsekvenser af renoveringerne. Endvidere anvendes eksisterende databaser til at illustrere sammenhænge mellem boligens indeklima og forskellige sygdomsudfald. I udarbejdelsen af rapporten har vi skelet til effekterne på indeklimaet af de renoveringstiltag, der er beskrevet i ”Indeklimaforhold ved energirenovering – Kortlægning af typiske indeklimaproblemer”, som Energistyrelsen udgav i januar 2013. I projektforløbet har det stået klart, at der er ret gode muligheder for via målinger, observationer og simuleringer at vurdere effekten på indeklima og energiforbrug af energirenovering, men at grundlaget for at vurdere de sociøkonomiske gevinster er noget mere mangelfuldt og oftest baseret på undersøgelser i lande, der som udgangspunkt ikke har samme generelt høje boligstandard som Danmark. Den socioøkonomiske gevinst ved at renovere boliger i disse lande vil således være højere end i de danske boliger. Vi har alligevel forsøgt at anvende det eksisterende grundlag bedst muligt, men er også bevidste om, at de økonomiske skøn, der gives i litteraturen er behæftet med stor usikkerhed. Vi anser derfor undersøgelser som Jensen (2013) og NIRAS & Bygningsstyrelsen (2013) som værdifulde rettesnore analyse af ejeres og lejeres økonomiske incitament og deres forventede gevinst ved at gennemføre og bekoste energirenovering. I rapportens sidste afsnit har vi kort anført, hvordan denne information kan indsamles som en integreret del af et formidlingsværktøj. De anvendte metoder til at vurdere de socioøkonomiske forhold varierer mellem de forskellige studier – fra estimering af boligejerens gevinst ved reduceret energiforbrug, højere komfort og reduceret sygelighed til samfundets gevinst ved færre tabte arbejdsdage og hospitalsindlæggelser. Vi har tilstræbt at vurdere den socioøkonomiske gevinst i forhold til indeklimaets fire hovedområder, der alle i større eller mindre grad må forventes at blive påvirket af energirenoveringer: termisk indeklima, luftkvalitet, lyd og lys.

M3 - Report

BT - Rapport over analyse af boligejerens socioøkonomiske gevinst ved indeklimaforbedring som følge af energirenovering

ER -