Rapport for Center for Vildtsundhed 1. halvår 2012

Mariann Chriél, Heidi L. Enemark, Ole Roland Therkildsen, Morten Elmeros

  Research output: Book/ReportReportCommissioned

  219 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne rapport afrapporterer aktiviteterne i første halvår af 2012. Center for Vildtsundhed (CVS) lukkede 30. juni 2012 og står nu ved en afslutning af de mange aktiviteter, der var planlagt og som er blevet gennemført i perioden 2009-2012.
  I første halvår 2012 blev der modtaget i alt 235 stykker faldvildt, hvoraf 206 var pattedyr og 26 var fugle. Dyrene blev modtaget med henblik på obduktion og påvisning af sygdomme eller dødsårsag. Endvidere blev der indsamlet 45 mårhunde og 290 ræve med henblik på kortlægning af tarmparasitter. Naturstyrelsens lokale afdelinger er meget beredvillige i forhold til at indsamle materiale fra det lokale område og til at forsende større paller med faldvildt. Dette system har vist sig særdeles hensigtsmæssigt, da forsendelse af enkelte stykker faldvildt er forbundet med store udgifter som afholder mange borgere fra at indsende materiale. Naturstyrelsens lokale afdelinger er således med til at sikre et bredere udsnit af dyr fra hele landet til undersøgelse.
  I april 2012 blev der konstateret endnu et tilfælde af en carbofuran-forgiftet rovfugl. I dette tilfælde en kongeørn.
  Den webbaserede indsamling af data om rådyrs sundhed er steget med 19%. På baggrund af disse data er der ikke noget, som tyder på en ændring i forekomsten af diarré hos rådyr. Brugen af den webbaserede indberetning har dog vist, at metoden har et stort potentiale, men at det er meget svært at få antallet af indrapporteringer op på et statistisk brugbart niveau. Det har yderligere vist sig, at et større kendskab til mulighederne er det, der får borgere til at gå aktivt ind i arbejdet med at taste informationerne ind.
  I 2012 har CVS afsluttet undersøgelserne af parasitter hos danske ederfugle. Forekomsten af parasitter udviser såvel køns- som sæsonvariation. Undersøgelsen giver et solidt grundlag for vurderingen af parasitbelastningen hos raske ederfugle. Redemateriale til undersøgelse af Pasteurella multocida, der forårsager udbrud af fjerkrækolera, fortsættes i et specialestudie af de dyrkbare bakterier.
  Med henblik på kortlægning af rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis) hos mårhund og ræv blev der indsamlet 22 mårhunde samt 290 hele ræve. DTU Veterinærinstituttet fandt i marts 2012 rævens dværgbændelorm i en sønderjysk ræv. Ræven, der havde ca. 20 orm i tarmen, blev skudt ved Højer og er blevet indsamlet af CVS i samarbejde med Naturstyrelsen. Rævens dværgbændelorm er ikke fundet i Danmark siden 2000, og det er første gang bændelormen er påvist i jyske ræve.
  Echinococcus multilocularis kan smitte til mennesker, hvor de i larvestadiet angriber leveren, hvilket kan have fatale følger, så det er vigtigt, at folk er opmærksomme på risikoen og tager deres forbehold. Mennesker smittes gennem kontakt med afføring fra smittede dyr, f.eks. ræve og hunde, så det er afgørende at have god hygiejne - både i håndteringen af dyr, og hvis man arbejder med jord eller spiser grønt, frugt og bær, der kan have været i berøring med afføring fra dyrene. Rovdyr herunder ræve, mårhunde og hunde bliver smittet ved at spise mus eller andre gnavere, hvor larvestadiet af bændelormen findes som cyster i leveren. De kan ligeledes bære på æg i pelsen, hvis de f.eks. har rullet sig i afføring fra smittede dyr.
  Det kan konkluderes, at overvågning af sundhedstilstanden i vilde dyr er af vital betydning for at kunne spore ændringer i sygdomsforekomster og sammensætning af bakterier.
  Offentlighedens store interesse for den vilde faunas tilstand afspejler sig gennem den fortsatte brede indsendelse af faldvildt fra hele landet samt spredningen over talrige fugle- og pattedyrarter. Dette er vigtigt for at fastholde kendskabet til årsagen bag fund af syge/døde dyr, ligesom telefoniske og mail-indberetninger bidrager til viden om visse sygdommes udbredelse.
  Original languageDanish
  PublisherTechnical University of Denmark
  Number of pages31
  Commissioning bodyNaturstyrelsen
  Publication statusPublished - 2012

  Cite this